Edytor PDF

Edytor PDF w programie ABBYY FineReader to praktyczne narzędzie do pracy z dokumentami PDF. Za pomocą edytora PDF możesz przeglądać dokumenty PDF, wyszukiwać, usuwać, obracać, przycinać, przenosić, zastępować i rozpoznawać wybrane strony wewnątrz dokumentu, a także dodawać brakujące lub puste strony, edytować tekst dokumentu, kopiować zdjęcia lub fragmenty tekstu z dokumentów PDF i wklejać je do innych aplikacji, dodawać komentarze do dokumentów PDF oraz tworzyć, wypełniać i edytować interaktywne formularze PDF. Nie trzeba konwertować dokumentu PDF na edytowalny format, nawet jeśli zawiera tylko skany bez warstwy tekstowej.

Spis treści rozdziału

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.