Jesli tekst pionowy lub odwrocony nie jest rozpoznawany

Fragment rozpoznanego tekstu może zawierać dużo błędów, jeśli jego orientacja została wykryta nieprawidłowo lub tekst jest odwrócony (np. jasny tekst wydrukowany na ciemnym tle).

Aby rozwiązać ten problem:

  1. W oknie Obraz wybierz obszar lub komórkę tabeli zawierającą tekst poziomy lub pionowy.
  2. W panelu Właściwości obszaru (aby go wyświetlić, kliknij obszar prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz polecenie Właściwości) wybierz:
    • kierunek tekstu z listy rozwijanej Kierunek tekstu CJK
      lub
    • opcję Z inwersją z listy rozwijanej Inwersja.
  3. Ponownie uruchom rozpoznawanie OCR.

Więcej informacji o obszarach znajduje się w części Jeśli obszary sąwykrywane nieprawidłowo.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.