Podział wg rozmiaru pliku

Aby podzielić dokument PDF wg rozmiaru pliku:

 1. Użyj edytora PDF, aby otworzyć dokument i wybierz Organizuj strony > Podziel dokument... w menu głównym. Alternatywnie przejdź do zakładki Organizuj strony i kliknij przycisk na pasku narzędzi.
 2. W otwartym oknie dialogowym:
  1. Wybierz Metoda dzielenia > Wg rozmiaru pliku.
  2. Określ Rozmiar pliku, czyli maksymalny dozwolony rozmiar pliku dla każdego nowego dokumentu.

   Określony rozmiar pliku musi być mniejszy niż rozmiar pliku oryginalnego.
   W zależności od rodzaju treści znajdującej się w dokumencie PDF (jeśli np. dokument zawiera dużą liczbę obrazów, czcionek, formularzy interaktywnych itd.) rozmiar nowego dokumentu może okazać się większy niż określony.
  3. Zmień Nazwa pliku w razie potrzeby. Nazwy wszystkich nowych dokumentów mają dodany na końcu numer zapewniający ich niepowtarzalność. Włącz numerację przed lub za nazwą i określ liczbę cyfr.

   Np. parametry „Nazwa: Document, Numeracja: Po nazwie, Liczba cyfr: 3” spowodują wygenerowanie następujących nazw: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf itd.
   Domyślnie jest używana nazwa dokumentu źródłowego.
  4. Nowe dokumenty możesz zapisać w folderze zawierającym dokument źródłowy lub w innym miejscu.

   Załączone pliki zostaną wysłane do osobnego folderu o nazwie Załączniki w tym samym katalogu. Zakładki nie zostają przeniesione do nowych dokumentów.
 3. Kliknij Podziel.

Po zakończeniu podziału w nowym oknie zostanie otwarty folder zawierający nowe pliki.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.