Przeszukiwanie dokumentów PDF

Edytor PDF umożliwia wyszukiwanie, wyróżnianie, zamienianie i wymazywanie informacji. Wyszukiwanie jest wykonywane nie tylko w głównym tekście dokumentu, ale również w komentarzach, nagłówkach i stopkach oraz metadanych. Dzięki rozpoznawaniu w tle możesz przeszukiwać wszystkie dokumenty PDF, w tym także zeskanowane. Dla ułatwienia wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w osobnym okienku. Słowa lub wyrażenia, które zostały znalezione w głównym tekście, zostaną wyróżnione. To ułatwi zaznaczanie, zastępowanie lub wymazywanie wszystkich wystąpień słowa lub wyrażenia.

Spis treści rozdziału:

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.