Zmniejszanie rozmiaru dokumentów PDF

Dokumenty PDF zawierające obrazy stron lub liczne ilustracje mogą być bardzo duże. Za pomocą Edytora PDF można zmniejszyć rozmiar takich dokumentów.

  1. Kliknij Plik > Zmniejsz rozmiar pliku....
  2. W otwartym oknie dialogowym będą dostępne następujące opcje:
    • Jakość obrazu — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zmniejszyć rozmiar pliku kosztem jakości znajdujących się w nim obrazów.
    • Zastosuj kompresję MRC (określ języki rozpoznawania poniżej) — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zastosować do rozpoznanych stron kompresję MRC, aby istotnie zmniejszyć rozmiar pliku i jednocześnie zachować wizualną jakość obrazów.
    • Języki OCR — Upewnij się, żę wybrano odpowiednie języki OCR.
  3. Kliknij Zastosuj.

Skompresowany dokument zostanie otwarty w nowym oknie.

17.05.2023 7:35:03

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.