Drukowanie dokumentów PDF

Przy użyciu Edytora PDF można drukować dokumenty PDF. Przed rozpoczęciem drukowania należy upewnić się, że komputer jest podłączony do drukarki lokalnej lub sieciowej i że zainstalowany jest sterownik drukarki.

 1. Kliknij przycisk na pasku narzędzi w zakładce Dokument lub kliknij Plik > Drukuj....
 2. W otwartym oknie dialogowym zdefiniuj ustawienia drukowania:
  • Drukarka — Wybierz jedno z dostępnych urządzeń drukujących.
  • Liczba kopii — Podaj liczbę kopii wydruku.
  • Strony do wydrukowania — Wskaż, które strony mają zostać wydrukowane (możesz wybrać wszystkie strony, konkretne strony lub przedział stron).
  • Ustawienia strony — Określ rozmiar i orientację papieru.
  • Skalowanie i pozycja — Określ ile stron dokumentu ma się mieścić na jednej stronie wydruku oraz zdefiniuj inne ustawienia drukowania, takie jak skalowanie obrazu i drukowanie dwustronne.
  • Czarno-biały — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wydrukować dokument czarno-biały.
  • Drukuj do pliku — Wybierz tę opcję, jeśli wszystkie strony dokumentu chcesz zapisać w pliku.
  • Drukuj adnotacje i znaczniki — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wydrukować komentarze.
 3. Kliknij Drukuj.

17.05.2023 7:35:03

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.