Zlozona struktura dokumentu papierowego nie zostala odtworzona

Przed rozpoczęciem procesu rozpoznawania dokumentu program ABBYY FineReader wykonuje analizę struktury logicznej dokumentu i wykrywa obszary zawierające tekst, obrazy, tabele i kody kreskowe. Następnie program używa tej analizy jako podstawy przy określaniu obszarów i kolejności rozpoznawania. Informacja ta pomaga przy odtwarzaniu formatowania oryginalnego dokumentu.

Domyślnie program ABBYY FineReader automatycznie przeprowadza analizę dokumentu. Jednak w przypadku bardzo złożonego formatowania niektóre obszary mogą zostać wykryte nieprawidłowo i może być wymagane ich ręczne poprawienie.

Użyj następujących narzędzi i poleceń w celu poprawienia obszarów:

  • Narzędzia do ręcznego dostosowywania obszarów na pasku narzędzi okna Obraz.
  • Polecenia menu skrótów, dostępnego po kliknięciu prawym klawiszem myszy okna Obraz lub okna Powiększenie.
  • Polecenia w menu Obszar.

Po dokonaniu niezbędnych poprawek uruchom ponownie proces OCR.

Szczegółowe informacje znajdują się w części Jeśli obszary zostały wykryte nieprawidłowo.

Ustawienia rozpoznawania, właściwości obszarów oraz ustawienia zapisywania również mają wpływ na jakość ponownego douczenia układu dokumentu oryginalnego. Więcej informacji można znaleźć w następujących częściach: Opcje OCR, Ustawianie właściwości obszaru oraz Zapisywanie wyników OCR.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.