Lista rozwijana

Lista rozwijana pozwala użytkownikowi wybrać wartość z listy lub wpisać własną wartość.

Aby dodać listę rozwijaną do formularza, włącz tryb edycji formularza i kliknij narzędzie .
Zobacz również: Dodawanie interaktywnych pól

Aby edytować listę rozwijaną, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości listy rozwijanej

Karta Ogólne

Karta Wygląd

Karta Lista pozycji

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.