Dodawanie załączników plikowych

Do dokumentu PDF można dołączyć plik w dowolnym formacie.

Aby wyświetlić dołączone pliki:

    • Kliknij przycisk w panelu po lewej stronie lub wybierz Widok > Załączniki w menu głównym.

Załączone pliki można otwierać, zapisywać, przemianowywać oraz usuwać.

W okienku Załączniki:

    • Wybierz plik.
    • Na pasku narzędzi kliknij narzędzie reprezentujące czynność, którą chcesz wykonać. Ewentualnie kliknij odpowiednie polecenie w menu skrótów.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.