Tworzenie dokumentów PDF z wybranych stron

Edytor PDF umożliwia tworzenie dokumentów PDF z wybranych stron, wykonując jedną z następujących czynności:

  • W panelu Strony wybierz odpowiednie strony i kliknij Utwórz plik PDF z zaznaczonych stron w menu kontekstowym.
  • Przejdź do zakładki Organizuj strony, wybierz odpowiednie strony i kliknij Utwórz plik PDF z zaznaczonych stron w menu kontekstowym.

Spowoduje to utworzenie nowego dokumentu PDF za pomocą wybranych stron i otwarcie go w nowym oknie edytora PDF w ABBYY FineReader.

5/17/2023 7:35:03 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.