Jeśli użyta jest nieprawidłowa czcionka lub niektóre znaki zostały zmienione na „?” albo „□”

Jeżeli w oknie Tekst zamiast liter widać znak „?” lub „□”, sprawdź czy czcionki wybrane do wyświetlania rozpoznanego tekstu zawierają wszystkie znaki użyte w tekście.

Zobacz również: Wymagane czcionki.

Czcionkę rozpoznanego tekstu można zmienić bez ponownego uruchamiania procesu rozpoznawania OCR.

Aby zmienić czcionkę w krótkim dokumencie:

  1. Wybierz fragment tekstu, w którym niektóre znaki są wydrukowane nieodpowiednią czcionką.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany fragment i kliknij Właściwości w menu skrótów.
  3. Wybierz czcionkę z listy rozwijanej Czcionka w Właściwości tekstu. Czcionka w wybranym fragmencie tekstu zmieni się odpowiednio.

Aby zmienić czcionkę w długim dokumencie, w którym stosowane są style:

  1. Kliknij Narzędzia > Edytor stylu....
  2. W polu Edytor stylów wybierze styl, który chcesz edytować i zmień jego czcionkę.
  3. Kliknij OK. Czcionka we wszystkich fragmentach tekstu z zastosowanym tym stylem zmieni się odpowiednio.

Jeśli projekt OCR został rozpoznany lub był edytowany na innym komputerze, tekst w dokumencie na Twoim komputerze może się wyświetlać nieprawidłowo. W takim przypadku należy sprawdzić czy wszystkie czcionki zastosowane w tym projekcie OCR są zainstalowane na Twoim komputerze.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.