Za pomocą wiersza poleceń

Za pomocą wiersza poleceń możesz konwertować zeskanowane dokumenty, pliki PDF i pliki obrazów do obsługiwanych formatów. Ponadto, przy jego użyciu możesz porównać dwie wersje jednego dokumentu w różnych formatach bez konieczności otwierania okna edytora OCR lub uruchamiania narzędzia ABBYY Porównaj dokumenty.

Aby przetworzyć dokumenty za pomocą wiersza poleceń:

  1. Otwórz narzędzie uruchamiania przez naciśnięcie kombinacji klawiszy Win+R. Następnie wpisz w wierszu poleceń słowo „cmd” i kliknij przycisk OK.
  2. Wpisz polecenie, aby przekonwertować lub porównać swoje dokumenty i naciśnij klawisz Enter. Na ekranie pojawi się okno dialogowe programu ABBYY FineReader. Będzie w nim widoczny pasek postępu oraz zostaną wyświetlone wszelkie niezbędne wskazówki i ostrzeżenia.  
  3. Gdy przetwarzanie dokumentów się zakończy, wyniki zostaną otwarte w odpowiedniej aplikacji.
    Aby zapisać wynik konwersji, musisz ręcznie wykonać procedurę zapisywania.

Spis treści rozdziału:

17.05.2023 7:35:03

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.