Regularis kifejezesek

Az alábbi táblázatban azoknak a reguláris kifejezéseknek a listája látható, melyek egy egyéni nyelv szótárának létrehozásához használhatók fel.

Megnevezés A reguláris kifejezés szokásos szimbóluma Felhasználási példák és magyarázatuk
Bármilyen karakter . c.t — a "cat," "cot," stb. jelölésére
Karakter a csoportból []

[b-d]ell — a "bell," "cell," "dell," stb. jelölésére

[ty]ell — a "tell" és a "yell" jelölésére

Karakter nem a csoportból [^]

[^y]ell — a "dell," "cell," "tell," jelölésére, viszont a "yell" tiltására

[^n-s]ell — a "bell," "cell," jelölésére, viszont a "nell," "oell," "pell," "qell," "rell," és a "sell" tiltására

Vagy | c(a|u)t — a "cat" és a "cut" jelölése
0 vagy több egyezés * 10* — az 1, 10, 100, 1000, stb. szám jelölése
1 vagy több egyezés + 10+ — engedélyezi a 10, 100, 1000, stb. számot, viszont tiltja az 1-et
Betű vagy szám [0-9a-zA-Zа-яА-Я]

[0-9a-zA-Zа-яА-Я] — egy tetszőleges karaktert engedélyez

[0-9a-zA-Zа-яА-Я]+ — bármilyen szót engedélyez

Latin nagybetű [A-Z]
Latin kisbetű [a-z]
Cirill nagybetű [А-Я]
Cirill kisbetű [а-я]
Szám [0-9]
@ Foglalt.

Megjegyzés:

  1. Valamely reguláris kifejezés szimbólumának normál karakterként történő használatához kezdje fordított perjellel. Például: az [t-v]x+ jelentése tx, txx, txx, etc., ux, uxx, stb., viszont a \[t-v\]x+ jelentése [t-v]x, [t-v]xx, [t-v]xxx, stb.
  2. A reguláris kifejezés elemeinek csoportosításához használjon kerek zárójelet. Például az (a|b)+|c jelentése c vagy bármilyen kombináció, mint az abbbaaabbb, ababab, stb. (egy nem nulla hosszúságú szó, melyben bármennyi a és b lehet bármilyen sorrendben), míg az a|b+|c jelentése a, c, és b, bb, bbb, stb.

Példák

Tételezzük fel, hogy Ön egy háromoszlopos táblázatot ismer fel: születési dátumok, nevek és e-mail címek Ebben az esetben két új nyelvet, Data és Address, hozhat létre, és a következő reguláris kifejezést adhatja meg hozzájuk.

Reguláris kifejezések dátumokhoz:

Valamely napot jelölő szám egy (1, 2, stb.) vagy két számból (02, 12) állhat, viszont nem lehet nulla (00 vagy 0). A nap reguláris kifejezésének ilyesfélének kell lennie: ((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31).

A hónap reguláris kifejezésének ilyesfélének kell lennie: ((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12).

Az év reguláris kifejezésének ilyesfélének kell lennie: ([19][0-9][0-9]|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9]).

Most mindössze annyit kell tennünk, hogy ezt mindet kombináljuk, és a számokat ponttal tagoljuk (pl. 1.03.1999). A pont egy reguláris kifejezés szimbólum, ezért tegyen elé fordított perjelet (\).

A teljes dátum reguláris kifejezésének ilyesfélének kell lennie:

((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31)\.((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12)\.((19)[0-9][0-9])|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9])

Reguláris kifejezések e-mail címekhez:

[a-zA-Z0-9_\-\.]+\@[a-z0-9\.\-]+

12.06.2024 14:30:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.