Szójegyzék

A

ABBYY FineReader-feladat Egymást követő lépések csoportja, melyet a programnak végre kell hajtania a dokumentum feldolgozásához. Az ABBYY FineReader PDF számos beépített feladatot tartalmaz a leggyakoribb dokumentumfeldolgozási igények kielégítéséhez. A felhasználók is létrehozhatják saját feladataikat. Beépített feladatok az Új feladatok ablakban indíthatók.

ABBYY Hot Folder Ütemező ügynök, mely egy képeket tároló mappa kijelölését, és az ebben a mappában lévő képek feldolgozási idejének beállítását teszi lehetővé a felhasználók számára. Az ABBYY FineReader automatikusan dolgozza föl a kijelölt mappában lévő képeket.

ABBYY Screenshot Reader Alkalmazás, mellyel a felhasználók képernyőképeket készíthetnek, és felismerhetik az azokon lévő szövegeket.

ADRT (Adaptive Document Recognition Technology, magyarul: Alkalmazkodó dokumentum-felismerési technológia) A többoldalas dokumentumok konvertálásának minőségét növelő technológia. Fel tud például ismerni olyan szerkezeti elemeket, mint a címsorok, a fej- és láblécek, a lábjegyzetek, az oldalszámozás és az aláírások.

Aktív blokk A képen jelenleg kijelölt, törölhető, áthelyezhető vagy módosítható blokk. A blokk aktívvá tételéhez kattintson rá. Az aktív blokkot körülvevő keret félkövér, kicsi négyzetek vannak rajta, melyek húzásával módosítható a blokk mérete.

Aktiválás Egy speciális kód az ABBYY-tól való beszerzésének folyamata. Ez a kód teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy a saját szoftverpéldányát teljes módban használhassa egy adott számítógépen.

Automata dokumentumadagoló (Automatic Document Feeder, ADF) A dokumentumokat a szkennerbe automatikusan adagoló eszköz. Az automata dokumentumadagolóval felszerelt szkennerekkel kézi beavatkozás nélkül olvasható be több oldal. Az ABBYY FineReader támogatja többoldalas dokumentumok beolvasását.

Automatizált feladatok: Az ABBYY FineReader PDF feladatkezelőjével létrehozhat, beállíthat és indíthat ABBYY FineReader feladatokat.

B

Betanítás Egy karakterkép és maga a karakter közti megfeleltetés létesítésének folyamata. Lásd még: Ha a nyomtatott dokumentum nem szabványos betűtípusokat tartalmaz.

Betűhatás A betűtípus megjelenése (pl. félkövér, dőlt, aláhúzott, áthúzott, alsó index, felső index, kisbetűk, nagybetűk).

Billentyűparancsok Lenyomásukkor egy adott műveletet indító billentyűk vagy billentyűkombinációk. A gyorsbillentyűk használata jelentősen növelheti az Ön hatékonyságát.

Blokk A kép bekeretezett, bizonyos adattípust tartalmazó része. Az ABBYY FineReader az OCR végrehajtása előtt felismeri a szöveg-, kép-, táblázat- és vonalkódblokkokat, hogy megállapítsa, a kép mely részét és milyen sorrendben kell felismernie.

Blokksablon A hasonló kinézetű dokumentumokban a blokkok méretéről és helyéről információkat tároló sablon.

Vissza a tetejére

C

Címkézett PDF PDF-dokumentum, mely információkat tartalmaz a dokumentum szerkezetéről, például a logikai részeiről, a képekről és a táblázatokról. A dokumentum szerkezete PDF-címkékben van kódolva. Az ilyen címkéket tartalmazó PDF-fájl tördelhető, ezáltal illeszkedik a különböző képernyőméretekhez, kézi eszközökön is jól jelenik meg.

D

Dokumentum megnyitási jelszó A PDF-dokumentum felhasználók általi megnyitását megakadályozó jelszó, ha nem a szerző által megadott jelszót írják be.

Dokumentumelemzés A dokumentum logikai szerkezetének és a különféle típusú adatokat tartalmazó blokkok beazonosításának folyamata. A dokumentumelemzés automatikusan vagy kézzel történhet.

Dokumentumtípus Paraméter, mely megmondja a programnak, hogyan nyomtatták az eredeti szöveget (pl. lézernyomtatóval, írógéppel, stb.). Lézernyomtatóval nyomtatott szövegekhez jelölje be az Auto, írógéppel gépelt szövegekhez jelölje be az Írógép, faxokhoz jelölje be a Fax elemet.

dpi (dots per inch, magyarul: ponthüvelyk) A képfelbontás mértékegysége.

E

Elsődleges alak Egy szó "szótári" alakja (a szótárbejegyzések címszavait általában elsődleges alakjukban adják meg).

Elválasztók Szimbólumok, melyekkel szavak választhatók el (pl. /, \, kötőjel) és melyek magukból a szavakból szóközökkel elválasztottak.

F

Fejlécek és láblécek Egy oldal tetején vagy alján megjelenő képek vagy szövegek. A fejléc az oldal tetején található, a lábléc pedig alul.

Fejlécek és láblécek Egy oldal tetején vagy alján megjelenő képek vagy szövegek. A fejléc az oldal tetején található, a lábléc pedig alul.

Felbontás Ponthüvelykben (dpi) mért beolvasási paraméter. 300 dpi felbontást 10 pont vagy nagyobb betűtípusban beállított szövegekhez kell használni, 400-600 dpi kisebb betűméretű (9 pont és kisebb) szövegekhez előnyösebb.

Felismerési blokk Az ABBYY FineReader által automatikusan ellenőrizendő képterület.

Feltételes kötőjel Elválasztó (¬),  mely azt mutatja meg pontosan, hogy hol kell a sor végén előforduló szavakat vagy szókombinációkat elválasztani (pl. az "autoformázás" szót "auto" és "formázás" szóra kell felosztani). Az ABBYY FineReader a szótárban szereplő szavak mindegyikében feltételes kötőjelre cseréli a kötőjelet.

Fényerő Képparaméter, mely a fehér szín mennyiségét fejezi ki egy képben. A fényerő növelése "fehérebbé" teszi a képet. A fényerő megfelelő értékének megadásával növelhető a felismerés minősége. Lásd még: Képolvasási tippek.

Vissza a tetejére

G

Gyengén megbízható karakterek Karakter, melyet nem megfelelően ismerhetett fel a program.

Gyengén megbízható szó Egy vagy több gyengén megbízható karaktert tartalmazó szó.

H

Háttérképblokk Rányomott szövegű képet tartalmazó képblokk.

Helyi menü Valamire, például egy blokkra vagy valamely dokumentum másik részére jobb kattintásra megjelenő menü.

Hozzáférési jelszó Jelszó, amely megakadályozza, hogy más felhasználók ne nyomtathassanak ki és szerkeszthessenek egy PDF-dokumentumot, ha nem írják be a szerző által megadott jelszót. Ha megadták egy PDF-dokumentum néhány biztonsági beállítását, akkor a többi felhasználó a hozzáférési jelszó megadása nélkül nem tudja módosítani ezeket a beállításokat.

I

Ikerbetű Kettő vagy több "összeragadt" karakter kombinációja (például fi, fl, ffi). Az ABBYY FineReader nehezen tudja szétválasztani az ilyen karaktereket. Egy karakterként való kezelésük javítja az OCR pontosságát.

Illesztőprogram Számítógépes perifériát (pl. szkennert, monitort stb.) vezérlő szoftver.

Invertált kép Sötét háttérre fehér karakterekkel nyomtatott kép.

K

Képblokk Képet tartalmazó képterület. Ez a blokktípus tényleges képet vagy bármely más objektumot (pl. egy szövegrészletet) foglalhat magában, melyet képként kell megjeleníteni.

Képolvasási üzemmód Képolvasási paraméter, mely megállapítja, hogy fekete-fehérben, szürkeárnyalatosan vagy színesben kell-e beolvasni egy képet.

Kódlap A karakterek és kódjaik közti megfeleltetést létesítő táblázat. A felhasználók a kódlapban hozzáférhető készletből választhatják ki a számukra szükséges karaktereket.

L

Licenckezelő Az ABBYY FineReader licencek kezeléséhez és az ABBYY FineReader PDF Corporate aktiválásához használt segédprogram.

Vissza a tetejére

M

Mellőzött karakterek A szavakban talált nem betű karakterek (pl. szótag karakterek vagy hangsúlyjelzések). Helyesírás-ellenőrzés során a program kihagyja ezeket a karaktereket.

Minta Az átlagolt karakterképek és megfelelő neveik közti társítások készlete. Az ABBYY FineReader egy adott szöveg betanításakor hozza létre a mintákat.

O

OCR (Optical Character Recognition, magyarul: optikai szövegfelismerés) A számítógépek számára a szöveg felismerését, képek, táblázatok és más formázási elemek észlelését lehetővé tevő technológia.

OCR-projekt Az ABBYY FineReader által a dokumentumok feldolgozásához létrehozott projekt. A dokumentumoldalak képeit, az azokon felismert szövegeket (ha van), és a programbeállításokat tartalmazza.

OCR-projekt beállítások A Beállítások párbeszédpanelen található (kattintson a Eszközök > Beállítások... ennek a párbeszédpanelnek a megnyitásához) megadható beállításkészlet. Ezek közé a beállítások közé tartoznak a felhasználói nyelvek és minták is. Az OCR-projekt beállításai menthetők, azután felhasználhatók más OCR-projektekben.

OCR-projekt beállításokA  párbeszédpanelen található (kattintson a > ennek a párbeszédpanelnek a megnyitásához) megadható beállításkészlet. Ezek közé a beállítások közé tartoznak a felhasználói nyelvek és minták is. Az OCR-projekt beállításai menthetők, azután felhasználhatók más OCR-projektekben.

Oldalelrendezés A szövegek, táblázatok, képek, bekezdések és oszlopok elrendezése egy oldalon. A betűtípusok, a betűméretek, a betűszínek, a szöveg háttere és a szövegirány szintén része az oldalelrendezésnek.

Omnifont rendszer Felismerési rendszer, amely bármilyen betűtípusban beállított karaktereket előzetes tanítás nélkül ismeri fel.

Összetett szó Két vagy több létező szóból alkotott szó. Az ABBYY FineReaderben az összetett szó olyan szót jelent, melyet nem talál a szótárában a program, viszont a szótárban megtalálható kettő vagy több szóból meg tudja alkotni.

P

PDF (Portable Document Format, magyarul: hordozható dokumentumformátum) Gyakori dokumentumformátum. A PDF-fájl a tartalmazott szövegek, betűtípusok és grafikák részletes leírásának köszönhetően ugyanúgy néz ki, nem számít, hogy milyen számítógépen jelenik meg.

PDF biztonsági beállításai Egy PDF-dokumentum megnyitását, szerkesztését, másolását vagy nyomtatását megakadályozó korlátozások. Ezek a beállítások a dokumentum megnyitási jelszavakat, a hozzáférési jelszavakat és a titkosítási szinteket tartalmazzák.

Vissza a tetejére

R

Ragozás Egy szó összes nyelvtani alakjának készlete.

Rögzített szélességű betűtípus Betűtípus (mint a Courier New), melynek összes karaktere egymástól egyenlő távolságban jelenik meg. A rögzített szélességű betűtípusok jobb OCR eredménye érdekében a OCR fülön a Beállítások párbeszédpanelen jelölje be Írógép beállítást a Dokumentum típusa beállításcsoportban.

Rövidítés Szóvagy kifejezés rövidített alakja (pl. MS-DOS: Microsoft Disk Operating System, ENSZ: Egyesült Nemzetek Szervezete, stb.).

S

Sorozatszám A program vásárlásakor kapott egyedi szám. Az aktiválás során kerül felhasználásra.

Színmód Megállapítja, hogy meg kell-e őrizni a dokumentum színeit. A fekete-fehér képekből kisebb ABBYY OCR-projektek hozhatók létre, viszont gyorsabb a feldolgozásuk.

Szkenner Képeknek a számítógépbe történő bevitelére szolgáló eszköz.

Szövegblokk Szöveget tartalmazó képblokk. A szövegblokkoknak csak egyhasábos szöveget kell tartalmazniuk.

T

Táblázatblokk Táblázatos formában adatokat tartalmazó képblokk. Ilyen típusú blokk felismerésekor a program függőleges és vízszintes elválasztókat rajzol a blokkon belül a táblázat kialakításához. Ez a blokk aztán táblázatként kerül leképezésre a kimeneti szövegben.

Támogatási azonosító A sorozatszám egyedi azonosítója, mely információkat tartalmaz a licencről és a számítógépről, melyen használják. A támogatási azonosító további védelmet nyújt, terméktámogatás nyújtása előtt a műszaki személyzet ellenőrzi.

Termékazonosító Az ABBYY FineReader aktiválásakor egy adott számítógépen a hardveres konfiguráció alapján automatikusan generált paraméter. Nem tartalmaz semmilyen személyes adatot, illetve információkat a szoftverről vagy a számítógépen tárolt adatokról.

Tiltott karakterek Karakterek, melyekről azt gondolhatja, hogy sohasem fordulnak elő a felismerendő szövegben. Az OCR sebessége és minősége tiltott karakterek megadásával növelhető.

U

Unicode A Unicode Consortium (Unicode, Inc.) által kifejlesztett nemzetközi szövegkódolási szabvány. A Unicode szabvány könnyen bővíthető 16 bites rendszert biztosít szinte valamennyi kortárs nyelv szimbólumainak kódolásához. Meghatározza, hogyan kell kódolni a szimbólumokat, és megállapítja, hogy mely algoritmusokat és karaktertulajdonságokat kell használni a kódolási folyamat során.

V

Vonalkódblokk Vonalkódot tartalmazó képblokk.

Vissza a tetejére

12.06.2024 14:30:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.