Skannimis- ja avamissuvandid

Lehekülgede skannimis- ja avamisprotsessi kohandamiseks ABBYY FineReaderis saad teha järgmist:

Saad dokumentide avamise ja skannimise sätetele juurdepääsu dialoogiboksidest (kui sa kasutad ABBYY FineReader 12 skannimisliidest) ja vahekaardil Skanni/ava dialoogiboksis Suvandid (Tööriistad > Suvandid…).

Tähtis! Mis tahes muudatused, mis sa teed dialoogiboksis Suvandid rakendatakse ainult äsja skannitud/avatud kujutistele.

Vahekaart Skanni/ava dialoogiboksis Suvandid sisaldab järgmisi suvandeid:

Tuvastussätete automaatne analüüsimine ja tuvastamine

Vaikimisi analüüsitakse ja tuvastatakse FineReaderi dokumente automaatselt, kuid seda käitumist saab muuta. Saadaval on järgmised režiimid.

 • Lehekülgedel toodud kujutiste lugemine (k.a kujutise eeltöötlus)

Mis tahes kujutised, mis on lisatud FineReaderi dokumendile, eeltöödeldakse automaatselt, kasutades sätteid suvandite rühmast Kujutise töötlemine. Analüüsimine ja tuvastamine toimuvad samuti automaatselt.

 • Lehekülgedel toodud kujutiste analüüsimine (k.a kujutise eeltöötlus)

Kujutise eeltöötlus ja dokumendi analüüsimine toimuvad automaatselt, kuid tuvastamine tuleb käivitada käsitsi.

 • Lehekülgede kujutiste eeltöötlus

Automaatselt toimub ainult eeltöötlemine. Analüüsimine ja tuvastamine tuleb käivitada käsitsi. Seda režiimi kasutatakse tavaliselt keerulise struktuuriga dokumentide töötlemiseks.

Kui sa ei soovi, et FineReaderi dokumendile lisatud kujutised töödeldakse automaatselt, tühjenda märkeruut Töötle lehekülgi nende lisamisel automaatselt. See võimaldab avada kiiresti suuri dokumente, tuvastada ainult valitud lehekülgi dokumendis ning salvestada dokumente kujutistena.

Kujutise eeltöötlemise suvandid

ABBYY FineReader 12 võimaldab skannidelt ja digifotodelt levinumaid defekte automaatselt eemaldada.

Põhilised parandused

 • Eralda paarisleheküljed

Programm tükeldab automaatselt vastastikku paikevate lehekülgedega kujutised kaheks kujutiseks, millest kumbki sisaldab ühte lehekülge.

 • Tuvasta lehekülje suund

FineReaderi dokumendile lisatud lehekülgede paigutus tuvastatakse ja korrigeeritakse vajadusel automaatselt.

 • Kujutiste kalde kõrvaldamine

Kujutiste kalle tuvastatakse ja eemaldatakse vajadusel automaatselt.

 • Korrigeeri trapetsmoonutused

Programm tuvastab automaatselt trapetsmoonutused ning ebaühtlased tekstiread digifotodel ja raamatute skannidel. Need defektid korrigeeritakse vajadusel.

 • Tekstiridade sirgestamine

Programm tuvastab automaatselt ebaühtlased tekstiread kujutistel ja sirgestab need ilma trapetsmoonutusi korrigeerimata.

 • Pööra kujutised

Kui vaja, pöörab ABBYY FineReader 12 kujutise värve, nii et kujutis sisaldab tumedat teksti heledal taustal.

 • Eemalda värvimärgised

Programm tuvastab ja eemaldab pliiatsiga tehtud värvilaigud ja -jäljed, et lihtsustada taoliste märkidega kaetud teksti tuvastamist. See tööriist on tehtud tumeda teksti ja valge taustaga skannitud dokumentide jaoks. Ära kasuta seda suvandit digifotode ja värvilise taustaga dokumentide puhul.

 • Korrigeeri kujutise eraldusvõimet

ABBYY FineReader 12 tuvastab automaatselt parima eraldusvõime kujutiste jaoks ja muudab vajadusel kujutiste eraldusvõimet.

Fotokorrektsioon

 • Tuvasta lehekülje piirjooned

Mõnikord on digifotodel äärised, mis ei sisalda kasulikke andmeid. Programm tuvastab sellised äärised ja kustutab need.

 • Muuda taust heledamaks

ABBYY FineReader valgendab tausta ja valib kujutiste jaoks parima heleduse.

 • Vähenda ISO müra

Müra eemaldatakse fotodelt automaatselt.

 • Eemalda liikumisest tekkinud udusus

Uduste digifotode teravust suurendatakse.

Märkus. Saad kõik need suvandid dokumendi lehekülgede skannimisel või avamisel keelata ja siiski kasutada soovitud eeltöötlust kujutiseredaktoris. Lisateavet vt jaotisest "Kujutiste eeltöötlus."

Skannimisliidesed

Vaikimisi kasutab ABBYY FineReader oma skannimisliidest. Skannimise dialoogiboks sisaldab järgmisi suvandeid.

Näpunäide. Saad valida, millised eeltöötlusfunktsioonid lubatakse, millised defektid eemaldatakse ning kas dokumenti tuleks automaatselt analüüsida ja tuvastada. Selleks luba suvand Töötle lehekülgi nende lisamisel automaatselt ja klõpsa nuppu Suvandid….

 • Mitme lehekülje skannimine
  1. Kasuta automaatset dokumendisööturit (ADF).
  2. Dupleks-skannimine
  3. Sea lehekülje skannimise viivitus sekundites.

Kui programmi ABBYY FineReader 12 skannimisliides ei ühildu skanneriga, saad kasutada skanneri algupärast kasutajaliidest. Skanneri dokumentatsioonist leiad selle dialoogiboksi ja vastavate elementide kirjelduse.

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.