Kujutise eeltöötlus

Moonutatud tekstiread, dokumendi kalle, müra ja muud skannitud kujutistel ja digifotodel levinud defektid võivad halvendada tekstituvastuse kvaliteeti. ABBYY FineReader võib need defektid automaatselt eemaldada ja laseb neid eemaldada ka käsitsi.

Automaatne kujutise eeltöötlemine

ABBYY FineReaderil on mitu kujutise eeltöötlemise funktsiooni. Kui need funktsioonid on lubatud, määrab programm automaatselt, kuidas saab kujutist täiustada lähtuvalt selle tüübist ja rakendab kõik vajalikud täiustused: eemaldab müra, korrigeerib kallet, sirgestab tekstiread ja korrigeerib trapetsmoonutuse.

Märkus. Need toimingud võivad võtta palju aega.

Järgi alltoodud samme, kui tahad, et ABBYY FineReader 12 eeltöötleks automaatselt kõiki kujutisi, mis on avatud ja skannitud.

 1. Ava dialoogiboks Suvandid (Tööriistad >Suvandid…).
 2. Klõpsa vahekaarti Skanni/ava ja veendu, et suvand Töötle lehekülgi nende lisamisel automaatselt rühmas Üldine on lubatud ja määrang vajalikud toimingud rühmas Kujutise eeltöötlemine on valitud.

Märkus. Kujutise automaatse eeltöötlemise suvandi saab lubada ka dialoogiboksis Ava kujutis (Fail >Ava PDF-fail või kujutis…) ja skannimise dialoogiboksis.

Kujutiste käsitsi redigeerimine

Automaatse eeltöötluse ja kujutiste redigeerimise saab kujutiseredaktoris käsitsi keelata.

Kujutise käsitsi redigeerimiseks toimi järgmiselt.

 1. Ava Kujutiseredaktor, klõpsates käsku Redigeeri kujutist… menüüs Lehekülg.

KUJUTISEREDAKTOR vasakpoolne osa sisaldab FineReaderi dokumendi lehekülge, mis valiti kujutiseredaktori avamisel. Parempoolne osa sisaldab mitut vahekaarti koos tööriistadega kujutiste töötlemiseks.

 1. Vali tööriist ja tee vajalikud muudatused. Enamikku tööriistadest saab rakendada dokumendi valitud lehekülgedel või kõigile lehekülgedel. Saad lehekülgi valida ripploendis Valik või aknas Leheküljed.
 2. Klõpsa nuppu Sulge kujutiseredaktor, kui oled kujutise redigeerimise lõpetanud.

Kujutiseredaktor sisaldab järgmisi tööriistu.

 • Soovitatav eeltöötlus Programm määrab automaatselt, milliseid muudatusi tuleb kujutisel teha. Muudatusteks võivad muu hulgas olla müra ja hägususe eemaldamine, värvi pööramine, et muuta taustvärvi heledamaks, kalde korrigeerimine, tekstiridade sirgestamine, trapetsmoonutuse korrigeerimine ja kujutise ääriste kärpimine.
 • Eemalda kalle Korrigeerib kujutise kallet.
 • Sirgenda tekstiread Sirgestab kujutisel kõik kaardus tekstiread.
 • Fotokorrektsioon Tööriistad selles rühmas võimaldavad sirgestada tekstiridu, eemaldada müra ja hägusust ning muuta dokumendi taustvärvi valgeks.
 • Korrigeeri trapetsmoonutust Korrigeerib trapetsmoonutused ja eemaldab lehekülje servad, mis ei sisalda kasulikke andmeid. Kui see tööriist on valitud, ilmub sinine koordinaatvõrk. Lohista koordinaatvõrgu nurgad kujutise nurkadesse. Kui teed seda õigesti, jäävad koordinaatvõrgu horisontaaljooned paralleelselt tekstiridadega. Nüüd klõpsa nuppu Õige.
 • Pööra ja peegeldus Tööriistad selles rühmas võimaldavad pöörata kujutisi ja peegeldada neid vertikaalselt või horisontaalselt, et tekst jääks kujutisel õigesse suunda.
 • Tükelda Tööriistad selles rühmas võimaldavad tükeldada kujutise osadeks. See võib olla kasulik raamatu skannimisel, kui tahad tükeldada vastastikku paiknevaid lehekülgi.
 • Kärbi Eemaldab lehekülje servad, mis ei sisalda kasulikke andmeid.
 • Inverdi Pöörab kujutise värvid. See võib olla kasulik, kui tuleb lahendada ebastandardsete dokumentide värvingu küsimus (hele tekst tumedal taustal).
 • Eraldusvõime Muudab kujutise eraldusvõimet.
 • Heledus ja kontrast Muudab kujutise heledust ja kontrastsust.
 • Tasemed See tööriist võimaldab reguleerida kujutiste värvitasemeid, muutes varjude intensiivsust, heledust ja pooltoone.

Kujutise kontrastsuse suurendamiseks nihuta vasakut ja paremat liugurit histogrammil Sisendtasemed. Vasak liugur seab värvi, mida peetakse kujutise kõige mustemaks osaks ja parem liugur seab värvi, mida peetakse kujutise kõige valgemaks osaks. Keskmise liuguri paremale nihutamine muudab kujutise tumedamaks ja selle vasakule nihutamine muudab kujutise heledamaks.

Reguleeri väljundtaseme liugurit, et vähendada kujutise kontrastsust.

 • Kustukumm Kustutab osa kujutisest.
 • Eemalda värvimärgised Eemaldab pliiatsiga tehtud värvilaigud ja -jäljed, et lihtsustada taoliste märkidega kaetud teksti tuvastamist. See tööriist on tehtud tumeda teksti ja valge taustaga skannitud dokumentide jaoks. Ära kasuta seda tööriista digifotode ja värvilise taustaga dokumentide puhul.

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.