Απαιτήσεις συστήματος

Λογισμικό:

 • Microsoft Windows 11 / 10 (64-bit),
 • Microsoft Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2.

Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τη γλώσσα που έχετε επιλέξει για τη διασύνδεση χρήστη.

Ελάχιστες απαιτήσεις

 1. 1 GHz ή πιο γρήγορος x64 επεξεργαστής.
 2. 2 GB του RAM: σια τα συστήματα πολλών επεξεργαστών τα επιπρόσθετα 512 MB του RAM απαιτούνται για κάθε επιπρόσθετο επεξεργαστή.
 3. 1.6 GB χώρου του σκληρού δίσκου για τυπική εγκατάσταση προγραμμάτων και 1.6 GB ελεύθερου χώρου για χειρισμό βελτιστοποιημένων προγραμμάτων
 4. Κάρτα γραφικών και η οθόνη υποστηρίζουν την ανάλυση 1024x768 ή άνω.
 5. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ενεργοποίηση του σειριακού σας αριθμού.
 6. Πληκτρολόγιο και ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης.

Προτεινόμενες απαιτήσεις

 1. 1.5GHz ή πιο γρήγορο x64 Intel® ή AMD επεξεργαστής.
 2. 4 GB του RAM.
 3. 1.6 GB χώρου του σκληρού δίσκου για τυπική εγκατάσταση προγραμμάτων και 1.6 GB ελεύθερου χώρου για χειρισμό βελτιστοποιημένων προγραμμάτων
 4. Κάρτα γραφικών και η οθόνη υποστηρίζουν την ανάλυση 1024x768 ή άνω.
 5. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ενεργοποίηση του σειριακού σας αριθμού.
 6. Πληκτρολόγιο και ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης.

Υποστήριξη διακομιστή τερματικού

ABBYY FineReader PDF δοκιμάστηκε με τους ακόλουθους τερματικούς διακομιστές:

 • Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2 (Remote Desktop, RemoteApp και Remote Desktop Web Access)
 • Citrix Workspace App 1808 (χρησιμοποιόντας Εγκατεστημένη εφαρμογή με πρόσβαση από τον διακομιστήscenario), Citrix Virtual Apps and Desktops

Software requirements

 • Microsoft Office
 • LibreOffice

Install one of the recommended software for quick conversion tasks, comparing documents, or adding new pages in editable formats to PDF documents.

Σαρωτές και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές

ABBYY FineReader PDF υποστηρίζει TWAIN και WIA-συμβατούς σαρωτές και εκτυποτές πολλαπλών λειτουργιών (MFPs).

Για τη λίστα μορφών, υποστηριζομένων από το ABBYY FineReader PDF, βλ. Μορφές υποστηριζομένων εγγράφων.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.