Způsoby instalace a aktivace podle typu licence a verze produktu

Dostupnost metod zavádění pro každý typ licence

Samostatná Vázaná na pracovní stanici Souběžná Terminálový server
Instalace na jeden počítač (standardní instalace softwaru) + + Není doporučeno +
Instalace na terminálový server - - + +
Instalace na více než jeden počítač: instalační bod pro správu - + + -
Instalace na více než jeden počítač: instalační bod pro správu s automatickou aktivací - + - -

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.