Пример: внедряване на ABBYY FineReader 14 (64-битов 32-битов) с помощта на Active Directory

 1. Създайте точка за административно инсталиране (вижте Административна инсталация с License Server и License Manager) или точка за инсталиране за няколко потребители (вижте Създаване на точка за административно инсталиране за няколко потребители).
  Забележка. Когато използвате Active Directory® за внедряване на ABBYY FineReader 14, акаунтите на компютрите в домейна трябва да имат права за четене за папката за административна инсталация.
 2. Стартирайте конзолата Group Policy Management (Управление на групови правила) (gpmc.msc).
 3. В дървото вляво изберете сайт, домейн или друга организационна единица, която съдържа компютър или група компютри. FineReader ще бъде инсталиран на тези компютри.
 4. Щракнете с десния бутон на мишката върху избрания от Вас възел на дървото, след което щракнете върху  Create a GPO (Създаване на обект с групови правила) ... и Link it here (Свързване тук)... от контекстното меню.
 5. Въведете описателно име и щракнете върху OK.
 6. Щракнете върху бутона Add… (Добавяне...) в групата Security Filtering (Филтриране на сигурността) и задайте групите, които съдържат компютрите, на които искате да инсталирате ABBYY FineReader 14.
 7. Щракнете с десния бутон върху създадения от Вас обект с групови правила (GPO) и след това върху Edit... (Редактиране...) в контекстното меню.
 8. В диалоговия прозорец Group Policy Management Editor (Редактор за управление на груповите правила) щракнете върху Computer Configuration (Конфигурация на компютър) > Policies (Правила) > Software Settings (Настройки на софтуера) > Software installation (Инсталиране на софтуер).
 9. Щракнете върху New (Нов) > Package...(Пакет...) в контекстното меню.
 10. Задайте мрежовия път към файла ABBYY FineReader 14.msi (при инсталиране на 32-битови системи) или файла ABBYY FineReader 14 x64.msi (при инсталиране на 64-битови системи). Тези файлове се намират в дистрибутивната папка на ABBYY FineReader 14 на сървъра.
 11. Изберете за начин на внедряване Advanced (Разширен).
 12. Отваря се диалогов прозорец. Ако инсталирате 32-битовата версия, щракнете върху бутона Advanced (Разширен) в раздела Deployment (Внедряване) и се уверете, че опцията Make this 32-bit X86 application available to Win64 machines  (Да се направи това 32-битово X86 приложение достъпно за Win64 компютри) е деактивирана.
 13. Изберете раздела Modifications (Модификации) и щракнете върху Add... (Добавяне...)
 14. Изберете интерфейсния език, който ще се използва от ABBYY FineReader, когато се инсталира на работните станции. Файловете с интерфейсни езици се намират в папката за административна инсталация на сървъра.

Имена на файлове и съответните езици:

1026.mst   Български

1028.mst   Китайски (традиционен)

1029.mst   Чешки

1030.mst   Датски

1031.mst   Немски

1032.mst   Гръцки

1033.mst   Английски

1034.mst   Испански

1036.mst   Френски

1038.mst   Унгарски

1040.mst   Италиански

1041.mst   Японски

1042.mst   Корейски

1043.mst   Холандски

1045.mst   Полски

1046.mst   Португалски (Бразилия)

1049.mst   Руски

1051.mst   Словашки

1053.mst   Шведски

1055.mst   Турски

1058.mst   Украински

1061.mst   Естонски

1066.mst   Виетнамски

2052.mst   Китайски (опростен)

Напр.: За да инсталирате ABBYY FineReader с интерфейс на руски език, изберете 1049.mst.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.