Wskazówki dotyczące poprawy jakości rozpoznawania OCR

Ta część zawiera wskazówki na temat wybierania opcji OCR, najlepiej pasujących do struktury analizowanego dokumentu oraz wybierania właściwych ustawień w sytuacjach niestandardowych.

11/2/2018 5:31:20 PM


Please leave your feedback about this article