Aynı düzene sahip çok sayıda belgeyi işliyorsanız

Aynı düzene sahip çok sayıda belgeyi işliyorsanız (örn. formlar ve anketler), her sayfanın düzeninin analiz edilmesi çok zaman alabilir. Zaman kazanmak için, benzer belgeler içinde tek bir belgeyi analiz edebilir ve algılanan alanları şablon olarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra bu şablonu gruptaki diğer belgeler için kullanabilirsiniz.

Bir alan şablonu oluşturmak için:

  1. OCD Düzenleyicide bir görüntü açın ve programın düzeni otomatik olarak analiz etmesine izin verin veya alanları manuel olarak çizin.
  2. İletişim kutusunu açmak için Alan > Alan Şablonunu Kaydet... seçeneklerine tıklayın. Açılan iletişim kutusunda alan şablonu için bir ad yazın ve Kaydet düğmesine tıklayın.

Bir alan şablonunu kullanabilmek için setteki tüm belgeleri aynı çözünürlük değeri ile taramanız gerekir.

Bir alan şablonunu uygulamak için:

  1. Sayfalar bölmesinden şablonu uygulamak istediğiniz sayfaları seçin.
  2. İletişim kutusunu açmak için Alan > Alan Şablonunu Yükle... düğmesine tıklayın.
  3. Alan Şablonunu Aç iletişim kutusundan istediğiniz şablon dosyasını (*.blk/*.blkx) seçin.
  4. Aynı iletişim kutusundan, Uygulama alanı komutunun yanından, Seçili sayfalar seçimini yaparak şablonu seçilen sayfalara uygulayın.
    İpucu. Şablonu belgedeki tüm sayfalara uygulamak isterseniz Tüm sayfalar seçimini yapın.
  5. İletişim kutusunu açmak için düğmesine tıklayın.

12.06.2024 14:31:49

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.