De kwaliteit van de herkenning hangt af van de kwaliteit van het papieren document en van de scaninstellingen. Afbeeldingen van lage kwaliteit resulteren in een minder nauwkeurige herkenning, het is dan ook belangrijk om de kenmerken van het brondocument in overweging te nemen en de betreffende scaninstellingen te specificeren.

  • Stem de randen van de pagina bij het scannen zo goed mogelijk af op de randen van het scanoppervlak. Als de tekst op de resulterende afbeelding scheef is, wordt deze mogelijk niet goed herkend.
  • Een document van een printer moet in grijswaarden worden gescand met een resolutie van 300 dpi. Documenten met kleine lettertypen moeten worden gescand met een resolutie van 600 dpi.
  • Zorg dat u de juiste helderheid selecteert. Als de helderheidsinstelling te hoog is, zijn de tekens te helder, smal en worden ze niet goed weergegeven. Als de instelling te laag is, worden de tekens te breed en kunnen ze in elkaar overlopen.

De helderheid instellen

De scans moeten goed leesbaar zijn. Onjuiste helderheidsinstellingen kunnen een negatief effect hebben op de kwaliteit van de herkenning.

Een helderheidsinstelling van 50% werkt in de meeste gevallen.

Als de resulterende afbeelding veel fouten bevat (zoals letters die in elkaar overlopen of niet goed worden weergegeven), raadpleegt u onderstaande tabel met aanbevelingen voor een betere afbeelding.

Problemen met de afbeelding Aanbevelingen
Teksten zoals deze zijn klaar voor herkenning en hoeven niet te worden aangepast.

Tekens worden niet goed weergegeven, zijn te licht en te smal.
  • Verlaag de helderheid om de afbeelding donkerder te maken
  • Scan in grijswaarden (de helderheid wordt in deze modus automatisch aangepast)

Tekens lopen in elkaar over en zijn vervormd omdat ze te donker en te breed zijn.
  • Verhoog de helderheid om de afbeelding lichter te maken
  • Scan in grijswaarden (de helderheid wordt in deze modus automatisch aangepast)

Resolutie

De herkenningskwaliteit wordt beïnvloed door de resolutie van de bronafbeelding. Afbeeldingen met een lage resolutie produceren mogelijk slecht herkende teksten.

De aanbevolen resolutie-instelling is 300 dpi.

Belangrijk! De verticale en horizontale resoluties van de afbeelding moeten hetzelfde zijn.

Afbeeldingen met uitzonderlijk hoge resoluties (meer dan 600 dpi) leveren geen betere herkenningskwaliteit op, maar het duurt wel langer voor ze zijn herkend en geconverteerd naar andere indelingen. Afbeeldingen met resoluties onder de 150 dpi worden mogelijk niet goed herkend.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.