Citrix XenApp instellen

Bij het implementeren van ABBYY FineReader 14 met Citrix XenApp, gebruikt u het scenario Installed application accessed from a server.
Zo implementeert u ABBYY FineReader 14 Corporate:

 1. Installeer FineReader op alle servers in de distributiegroep van de Citrix-farm*.
 2. Maak een Licensing Server met voldoende Concurrent-licenties. Het aantal gebruikers dat gelijktijdig gebruik kan maken van FineReader wordt beperkt door het aantal geïnstalleerde Concurrent-licenties.

Opmerking. Als een gebruiker ABBYY Screenshot Reader of een andere gebundelde toepassing start zonder ook FineReader te starten, wordt de Concurrent-licentie nog steeds toegewezen aan de gebruiker.

* Een farm is een groep Citrix-servers die samen een gecentraliseerd beheer, een gedeelde systeembelasting en fouttolerantie mogelijk maken.

Voorbeeld: Citrix XenApp 7.9 instellen

 1. Open Citrix Studio (in versie 7.0 of nieuwer).
 2. Selecteer de farm waarin u ABBYY FineReader 14 wilt implementeren.
 3. Maak een distributiegroep voor FineReader of voeg FineReader toe aan een bestaande groep.

Zo maakt u een nieuwe distributiegroep:

 1. Klik op Delivery Groups>Create Delivery group.
 2. Bij de stap Machines selecteert u een Machine Catalog uit de lijst en geeft u op hoeveel servers u wilt gebruiken.
 3. Bij de stap Users geeft u op welke gebruikers toegang hebben tot de distributiegroep of beperkt u de distributiegroep tot specifieke gebruikers.
 4. Bij de stap Applications klikt u op Add… en selecteert u de toepassingen die kunnen worden gestart in de distributiegroep:
  1. In het startmenu…
   Selecteer ABBYY FineReader 14 in de lijst. Als u wilt dat gebruikers toegang mogen hebben tot gebundelde toepassingen zonder dat ze daarvoor eerst FineReader hoeven te starten, selecteert u deze toepassingen. Klik op OK.
  2. Handmatig…
   Als er verschillende mappen met toepassingen beschikbaar zijn op de geselecteerde servers, selecteert u de map met ABBYY FineReader 14 in het vak Working directory. Onder Path to the executable file geeft u het pad naar FineReader.exe op, waarna u een toepassingsnaam voor gebruikers en een voor beheerders opgeeft. Klik op OK.
  3. Voeg alle toepassingen toe die in dezelfde distributiegroep als ABBYY FineReader 14 moeten worden weergegeven en klik op Next.
 5. Bij de stap Desktops voegt u de desktops toe die worden geleverd door de distributiegroep. Sla deze stap over als u geen toegang wilt bieden tot desktops.
 6. Bij de stap Summary geeft u onder Delivery Group name een naam op voor de distributiegroep en onder Delivery Group description, used as label in Receiver (optional) een beschrijving. Voltooi het aanmaakprocedure van de distributiegroep.
 7. Selecteer de zojuist gemaakte distributiegroep en klik op Edit Delivery Group. In het dialoogvenster dat wordt geopend, selecteert u het tabblad StoreFront, schakelt u de optie Automatically, using the StoreFront servers selected below in en geeft u de StoreFront-servers van de distributiegroep op.

Zo voegt u ABBYY FineReader 14 toe aan een bestaande distributiegroep:

 1. Selecteer de distributiegroep waaraan u FineReader wilt toevoegen en klik op Add Applications.
 2. Voeg ABBYY FineReader 14 toe zoals beschreven in stap 4 voor het maken van een nieuwe distributiegroep.

02.11.2018 16:19:44

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.