Ενοποίηση με το Microsoft PowerPoint

Με την ενοποίηση με το Microsoft PowerPoint, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε μια παρουσίαση του Microsoft PowerPoint για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF απευθείας από το PowerPoint.

Πώς να χρησιμοποιήσετε μια παρουσίαση PowerPoint για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF

Για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF, πραγματοποιήστε τα παρακάτω:

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε μια κατάλληλη παρουσίαση στο Microsoft PowerPoint.
 2. Στη γραμμή εργαλείων ABBYY FineReader PDF, κάντε κλικ στο Δημιουργήστε PDF.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, κάντε τα ακόλουθα:
  1. Καθορίστε ένα όνομα και τον φάκελο για το εξαγόμενο έγγραφο PDF.
  2. Επιλέξτε Άνοιγμα εγγράφου αν χρειάζεται να ανοίξετε το εξαγόμενο έγγραφο σε ένα πρόγραμμα προβολής PDF.
  3. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Αν χρειάζεται, καθορίστε τον αριθμό των διαφανειών που θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσετε το αρχείο PDF σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ Προτιμήσεις στη ABBYY FineReader PDFγραμμή εργαλείων και επιλέξτε Ζητήστε καθορισμό διαφανειών από το πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής θα εμφανίζει πάντα ένα διάλογο επιλογής διαφανειών κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο PDF. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε άλλες ρυθμίσεις δημιουργίας PDF.

Αυτό θα αποθηκεύσει το εξαγόμενο έγγραφο PDF στον καθορισμένο φάκελο και θα το ανοίξει σε ένα πρόγραμμα προβολής PDF αν έτσι έχει οριστεί.

Ρυθμίσεις δημιουργίας PDF για παρουσιάσεις PowerPoint

Αυτός ο διάλογος περιέχει τις ακόλουθες ομάδες ρυθμίσεων:

 • Μετατρέψτε σημειώσεις ομιλητή
  Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε τα σχόλια του συγγραφέα.
 • Περιλάβετε κρυφές διαφάνειες
  Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε αυτόματα τις κρυφές διαφάνειες όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο PDF.
 • Δημιουργία PDF/A
  Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/A. Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο PDF/A από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά.
 • Δημιουργία PDF/UA
  Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/UA. Η εμφάνιση ενός τέτοιου εγγράφου μπορεί να διαφέρει από το αρχικό έγγραφο.
 • Έγγραφα με προστασία κωδικού πρόσβασης
  Πραγματοποιήστε αυτή την επιλογή αν πρέπει να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για να προστατέψετε το έγγραφο PDF σας από μη εξουσιοδοτημένη προβολή, εκτύπωση και επεξεργασία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις... και καθορίστε τις κατάλληλες παραμέτρους ασφαλείας στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί.
 • Δημιουργία ετικετών PDF
  Η δημιουργία ενός εγγράφου PDF δημιουργεί επίσης αυτόματα και ετικέτες PDF.
  Εκτός από κείμενο και εικόνες, τα αρχεία PDF μπορεί επίσης να περιέχουν πληροφορίες για τη δομή του εγγράφου: λογική δομή, σχέδια και πίνακες. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε μορφή ετικετών PDF, εξασφαλίζοντας ότι το έγγραφο PDF μπορεί να προβληθεί άνετα σε οθόνες διαφόρων μεγεθών, π.χ. σε συσκευές τσέπης
 • Εφαρμογή στις παρακάτω διαφάνειες
  Οι καθορισμένες διαφάνειες θα χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία ενός εγγράφου PDF.
  • Όλα
   Η πραγματοποίηση αυτής της επιλογής θα έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν όλες οι διαφάνειες για να δημιουργηθεί το έγγραφο PDF.
  • Ζητήστε καθορισμό διαφανειών
   Ο διάλογος επιλογής διαφάνειας θα εμφανίζεται κάθε φορά που δημιουργείται ένα νέο έγγραφο PDF.
   Η Ζητήστε καθορισμό διαφανειών επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η δυνατότητα Μετατρέψτε σημειώσεις ομιλητή είναι αποεπιλεγμένη.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.