Τεχνική υποστήριξη

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης και χρήσης του ABBYY FineReader 14 για τα οποία δεν μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στον Οδηγό διαχειριστή του συστήματος, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της ABBYY ή τους συνεργάτες της ABBYY. Για πληροφορίες επικοινωνίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Support" (Υποστήριξη) στη διεύθυνση www.abbyy.com.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.