Είναι δυνατή η κλωνοποίηση των δοκιμαστικών εκδόσεων του ABBYY FineReader 14.Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις σύνδεσης του δικτύου;

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του δικτύου που χρησιμοποιούνται από το License Server, το License Manager και τους σταθμούς εργασίας.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.