B C D R S

ABBYY Screenshot Reader je aplikace, která uživatelům umožňuje pořizovat obrázky obrazovky a rozpoznávat jejich text.

ADF (automatický podavač dokumentů) je zařízení, které automaticky podává stránky do skeneru a umožňuje uživatelům skenovat větší množství dokumentů bez nutnosti vkládat je ručně. Aplikace ABBYY FineReader 12 Sprint podporuje automatické podavače dokumentů (ADF).

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) je technologie rozpoznávání, která zvyšuje kvalitu převodu vícestránkových dokumentů. Rozpoznává konkrétní prvky dokumentu, včetně hlaviček, záhlaví, zápatí, poznámek pod čarou, číslování stránek a podpisů.
 

B

Jas představuje parametr obrázků, který vyjadřuje množství bílé barvy v obrázku. Čím je jas vyšší, tím je obrázek "bělejší." Určením vhodné hodnoty jasu lze zvýšit kvalitu rozpoznávání.

Zpět na začátek

C

Barevný režim určuje, zda budou zachovány barvy dokumentu.

D

dpi (dots per inch = body na palec) je míra rozlišení obrazu.

Ovladače představují software, který ovládá zařízení připojená k počítači, například skenery a monitory.

R

Rozlišení je míra rozlišení obrázku, která určuje, kolik bodů se vejde na řádek o konkrétní délce. Pro texty s velikostí písma 10 pt a větším, je třeba použít rozlišení 300 dpi (bodů na palec) a pro texty s menší velikostí písma (9 pt a menší) je vhodnější použít rozlišení 400 až 600 dpi.

S

Skener je zařízení pro vkládání obrázků do počítače.

Režim skenování je parametr skenování, který určuje, zda se obrázek bude skenovat černobíle, ve stupních šedi nebo barevně.

ID podpory je jedinečný identifikátor vaše výrobního čísla, který obsahuje informace o licenci a počítači, v němž se výrobní číslo používá. ID podpory zajišťují dodatečnou ochranu výrobních čísel. Při žádosti o technickou podporu budete požádáni o předložení svého ID podpory.

Zpět na začátek

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.