Негласно инсталиране

За негласно инсталиране въведете

Setup.exe /qn

При негласното инсталиране не се показват инсталационни диалогови прозорци и програмата се инсталира с конфигурацията по подразбиране (езикът на интерфейса се избира автоматично според регионалните настройки на компютъра).

Забележка: Променете "/qn" на "/qb", ако желаете да се показва лента за хода на изпълнение на инсталацията. Няма да се показват други диалогови прозорци.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.