Инсталиране на ABBYY FineReader 14 на работни станции

Важно! Преди да инсталирате ABBYY FineReader 14 на работни станции, трябва:

Работната станция придобива лиценз на работно място и се обвързва към сървъра само след като ABBYY FineReader 14 бъде инсталиран на нея в съответствие с конфигурацията на лицензите по време на инсталацията.

Забележка:

  1. Ако работна станция е била клонирана от друга машина, трябва да промените стойността на идентификатора за сигурност (SID) преди да инсталирате ABBYY FineReader, за да избегнете неизправности в механизма за лицензиране.
  2. ABBYY FineReader изисква Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 да бъдат инсталирани на работната станция.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.