Инсталиране на ABBYY FineReader 14 на терминален сървър

Лицензът за терминален сървър

Лицензите тип Терминален сървър дават възможност за ограничаване на максималния брой потребители на ABBYY FineReader 14. Общият брой потребители може да се следи от администратора. При достигане до максималния брой потребители администраторът може:

 1. Да премахне конкретни потребители от списъка в диалоговия прозорец License users (Лицензирани потребители). За управление на потребителите щракнете върху Help (Помощ) > About… (За...) > Licenses  (Лицензи) в ABBYY FineReader 14, щракнете с десния бутон върху лиценза тип Терминален сървър и щракнете върху License users (Потребители на лиценза) от контекстното меню.  
 2. Активирайте допълнителен лиценз на същия терминален сървър. Когато потребителите се свържат за пръв път, те ще започнат сесия, като използват произволно избран безплатен лиценз.

Инсталиране

Внедряването на ABBYY FineReader 14 бе тествано на Citrix XenApp 7.0 и по-късно на Windows Server 2012 R2 с Windows Remote Desktop Services 7.0 (инсталацията бе извършена с помощта на Windows RemoteApp и Citrix XenApp). И двете решения могат да се използват с която и да е версия на ABBYY FineReader 14.

ABBYY FineReader 14 не поддържа поточно разпределяне на приложението.

Забележка. Не използвайте отдалечен достъп с RemoteApp или Citrix XenApp за ABBYY Screenshot Reader. Приложението ABBYY Screenshot Reader трябва да бъде инсталирано на работните станции.

Лицензът за терминален сървър

 1. Инсталирайте ABBYY FineReader 14 на терминалния сървър. Можете да използвате стандартни начини за инсталиране на софтуер и да извършите административно инсталиране. С този тип лиценз ще трябва да инсталирате License Server.
 2. Активирайте ABBYY FineReader 14.
 3. Настройте Windows RemoteApp или Citrix XenApp, за да използвате сценария Installed application accessed from a server (Инсталирано приложение с достъп от сървър).

Забележка. Можете да стартирате ABBYY FineReader 14 локално на терминалния сървър.  

Едновременният лиценз

 1. Извършете административна инсталация.
  License Server и License Manager могат да бъдат инсталирани на всеки компютър в локалната мрежа. За подробности вижте Административна инсталация с License Server и License Manager
  Забележка. License Server може да бъде инсталиран на терминалния сървър.
 2. Стартирайте License Manager.
 3. Добавете всички свои лицензи в License Manager.
 4. Инсталирайте ABBYY FineReader 14 от папката за административне инсталиране на терминалния сървър.

ABBYY FineReader ще бъде инсталиран на терминалния сървър по същия начин, както на работна станция. Потребителите ще могат да се свързват със сървъра и да използват FineReader чрез клиентска програма. Броят на едновременните свързвания ще бъде ограничен от едновременен лиценз.

Забележка.

 1. Ако потребител стартира ABBYY Screenshot Reader или друго включено приложение, без да стартира FineReader,  ще му ще бъде назначен едновременен лиценз.
 2. Ако ABBYY Screenshot Reader е инсталиран на терминален сървър и се отваря посредством  Windows RemoteApp или Citrix XenApp, потребителите ще могат да правят екранни снимки само в приложения, които се изпълняват на терминалния сървър.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.