Bir Kağıt Belgenin Karmaşık Yapısı Oluşturulamadığında

Belge tanıma işlemine başlamadan önce, ABBYY FineReader belgenin mantıksal yapısının analizini yapar ve metin, resim, tablo ve barkod içeren alanları algılar. Program alanları ve tanıma sıralamasını belirlemek için bu analizi esas alır. Bu bilgiler orijinal belge biçimlendirmesinin yeniden oluşturulmasına yardımcı olur.

Varsayılan olarak, ABBYY FineReader belgeleri otomatik olarak analiz eder. Bununla birlikte, çok karmaşık biçimlendirme olduğunda, bazı alanlar yanlış bir şekilde algılanabilir ve bunları manuel olarak düzeltmek isteyebilirsiniz.

Bu alanları düzeltmek için aşağıdaki araç ve komutları kullanın:

  • Görüntü penceresi araç çubuğundaki manuel alan ayarlama araçları.
  • Görüntü penceresinde veya Yakınlaştır penceresinde seçilen alana sağ tıklandığında açılan kısayol menüsü komutları.
  • Alan menüsündeki komutlar.

İstediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra OCR işlemini baştan başlatın.

Ayrıca bkz. Alanlar Hatalı Algılanıyorsa.

Tanıma ayarları, alan özellikleri ve kayıt ayarları da orijinal belgenin düzeninin ne kadar iyi korunabileceği üzerinde etkilidir. Ayrıntılar için aşağıdaki bölümlere bakın: "OCR Seçenekleri," "Alan Özelliklerini Ayarlama " ve "OCR Sonuçlarını Kaydetme."

12.06.2024 14:31:49

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.