Seçenekler iletişim kutusu

Seçenekler iletişim kutusu, belgelerin nasıl taranacağına, açılacağına, tanınacağına ve çeşitli biçimlere nasıl kaydedileceğine, OCR dillerinin, arayüz dilinin, giriş belgesinin yazdırma türünün ve bazı diğer seçeneklerin nasıl değiştirileceğine karar vermenizi sağlayan çeşitli seçenekler içerir.

Seçenekler iletişim kutusunu açmanın çeşitli yolları vardır:

 • Yeni Görev ekranındayken, sol alt köşedeki Seçenekler düğmesine tıklayın.
 • Yeni Görev ekranında şuna tıklayın: Araçlar > Seçenekler....
 • PDF Düzenleyicide şuna tıklayın: Araçlar > Seçenekler....
 • OCR Editöründe şuna tıklayın: Araçlar > Seçenekler....

Seçenekler iletişim kutusunu açan düğmeler, bağlantılar veya komutlar aynı zamanda dosyaları Yeni Görev ekranında dönüştürürken veya tararken, araç çubuklarında ve PDF Düzenleyicinin ve OCR Editörünün kısayol menülerinde ve belgeleri kaydederken çıkan iletişim kutularında da mevcut olacaktır.

Seçenekler iletişim kutusunda yedi sekme vardır ve bunların her biri ABBYY FineReaderın belli işlevlerine özgü ayarlar içerir.

Genel

Bu sekmede, şunları yapabilirsiniz:

 • ABBYY FineReader PDF 'ü başlattığınızda programın hangi kısmının açılacağını seçin: Yeni Görev ekranı, yeni bir OCR projesi ile OCR Editörü ya da en son kullanılan OCR projesi ile OCR Editörü.
 • Görüntüleri almak için hangi cihazı kullanmak istediğinizi ve bir tarama arayüzü seçin.
  ABBYY FineReader, tarama ayarlarını görüntülemek için yerleşik bir iletişim kutusu kullanır. ABBYY FineReader PDF 'ün tarama arayüzü kullandığınız tarayıcıyla uyumsuzsa, tarayıcınızın kendi arayüzünü kullanabilirsiniz. Tarayıcınızla birlikte verilen kılavuzlar, muhtemelen bu iletişim kutusu ve ilgili öğeleri hakkında bilgiler içerir.
 • FineReader 'ı PDF belgelerini açmak için varsayılan program yapın.

Görüntü İşleme

Bu sekmede üç seçenek grubu vardır:

 • PDF Editöründe arka plan tanımayı etkinleştir
  Bu seçenek etkinleştirildiğinde, PDF Düzenleyicide açılan tüm sayfalar otomatik olarak tanınır. Bu işlen arka planda çalışır ve PDF belgelerine geçici bir metin katmanı ekleyerek bu belgelerin metinlerinin aranmasını ve kopyalanmasını mümkün kılar.
  Belgenizin dilini/dillerini belirlemek için bu grubun altındaki bağlantıyı kullanın.
 • OCR Editörüne eklenen sayfa görüntülerini otomatik olarak işle
  Bu seçenek, yeni eklenen sayfaların otomatik olarak işlenmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Otomatik işlemeyi etkinleştirirseniz, görüntüler taranırken veya açılırken kullanılacak olan görüntü ön işleme seçeneklerini ve genel belge işleme ayarlarını belirleyebilirsiniz:
 • Sayfa görüntülerini tanı (önişlemeyi ve incelemeyi içerir)
  OCR Editörüne yeni eklenen görüntüler, Görüntü önişleme ayarları (dönüştürme ve OCR için geçerlidir) seçenek grubunda seçtiğiniz değerlere önişlenir. Analiz ve tanıma da otomatik olarak yapılacaktır.
 • Sayfa görüntülerini incele (önişleme içerir)
  Görüntü önişleme ve belge analizi işlemleri otomatik olarak yapılır, ancak OCR işlemi manuel olarak başlatılmalıdır.
 • Sayfa görüntülerini önişle
  Sadece önişleme otomatik olarak yapılır. Analiz ve OCR manuel olarak başlatılmalıdır.
 • Görüntü önişleme ayarları (dönüştürme ve OCR için geçerlidir)
  ABBYY FineReader PDF, yaygın görülen tarama ve dijital fotoğraf kusurlarını otomatik olarak kaldırmanıza imkân tanır.

Ayrıca bakınız: Arka planda tanıma, Görüntü işleme seçeneklerini belirtin ve Karmaşık yazımlı dillerle çalışma.

Diller

Bu sekme OCR dil seçeneklerini içerir. Ayrıca bakınız: OCR'den önce dikkate alınması gereken belge özellikleri.

OCR

Bu sekmede, tanıma seçeneklerini belirleyebilirsiniz:

 • PDF tanıma modu
 • Kapsamlı veya hızlı tanıma mı kullanılsın
 • Belgenin türü
 • Program yapısal öğeleri algılamalı mı (sonuçları Microsoft Word'e aktarırken hangi öğelerin korunacağını seçmenize olanak tanır)
 • Program barkodları tanımalı mı
 • Eğitim (metinlerin tanınmasında kullanıcı kalıpları kullanabilmenizi sağlar)
 • Yazı tipleri (tanınan metinlerde kullanılacak yazı tiplerini seçmenizi sağlar)

Ayrıca bakınız: OCR seçenekleri, Basılı belgeniz standart olmayan yazı tipleri içeriyorsa.

Biçim ayarları

Bu sekmede çıkış dosyası biçimlerini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bakınız: Biçim ayarları.

Diğer

Bu sekmede, şunları yapabilirsiniz:

 • ABBYY FineReader PDF'ün arayüz dilini belirleme.
 • FineReader'ın OCR için kaç işlemci çekirdeğini kullanacağını belirleme.
 • ABBYY FineReader PDF'ün otomatik olarak güncellemeleri kontrol ederek indirip indirmeyeceğini seçin.
 • Anonim hale getirilmiş ABBYY FineReader PDF yapılandırma verilerinizin ABBYY'ye yazılım geliştirme amacıyla gönderilmesini isteyip istemediğinizi belirtin.
 • Özel teklifler ve ABBYY FineReader PDF'ün kullanımıyla ilgili ipuçları gösterilsin mi gösterilmesin mi seçin.
 • PDF belgelerinde JavaScript etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
 • ABBYY FineReader PDF'ün PDF belgelerindeki URL'leri otomatik olarak tespit edip etmeyeceğini belirtin.

Varsayılan ayarlara dönmek isterseniz iletişim kutusunun alt kısmındaki Sıfırla... düğmesine tıklayın.

Alanlar ve Metin*

On this tab you can:

 • Belirsiz karakterler için doğrulama ayarlarını seçin.
 • Sözlükte yer almayan sözcükler için doğrulama ayarlarını seçin:
 • Sayı ve özel karakter içeren sözcükleri yoksayın.
 • Sözlükte yer almayan bileşik sözcükleri kontrol edin.
  Bir bileşik sözcük iki veya daha fazla sözcükten oluşmuş bir kelimedir.
 • Noktalama işaretlerinden önceki ve sonraki boşlukları düzeltmek istiyor musunuz seçin.
 • Kullanıcı sözlüklerini görüntüle ve düzenle.
 • Düz metin görüntülemesinde kullanılmak üzere bir yazı tipi seçin.
 • Görüntü penceresindeki farklı alan türlerinin çerçevelerinin rengini ve kalınlığını seçin, belirsiz karakterlerin rengini vurgulayın ve diğer görüntüleme seçeneklerini kullanın.

Ayrıca bakınız: Tanınan metni denetleyin, Program belirli karakterleri tanıyamıyorsa, Alan özelliklerini düzenleme.

* bu sekme sadece OCR Editöründe mevcuttur.

12.06.2024 14:31:49

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.