Sözlük

A

ABBYY FineReader görevi programın bir belgeyi işleyebilmesi için gerçekleştirmesi gereken ardışık adımlardır. ABBYY FineReader PDF yaygın belge işleme ihtiyaçlarının çoğu için biz dizi bütünleşik görevler içerir. Kullanıcılar kendi otomatik görevlerini de oluşturabilirler. Yerleşik görevler Yeni Görev penceresinden çalıştırılabilir.

ABBYY Hot Folder kullanıcıların görüntü içeren bir klasörü seçmesine ve bu klasördeki görüntülerin işleneceği zamanı belirlemesine olanak tanıyan bir zamanlama aracıdır. Belirlenen zaman geldiğinde ABBYY FineReader seçilen klasördeki görüntüleri otomatik olarak işler.

ABBYY Screenshot Reader kullanıcıların ekran görüntüsü oluşturup bunların içerdiği metinleri tanımalarına imkan tanıyan bir uygulamadır.

ADF (Otomatik Belge Besleyici) belgeleri otomatik olarak tarayıcıya besleyen bir aygıttır. ADF 'li bir tarayıcı, herhangi bir sayıda sayfayı, manuel müdahaleye gerek kalmadan tarayabilir. ABBYY FineReader çok sayfalı belgelerle çalışabilir.

ADRT (Uyarlamalı Belge Tanıma Teknolojisi), çok sayfalı belgelerin dönüştürme kalitesini artıran bir teknolojidir. Örneğin başlıklar, üst ve alt bilgiler, dipnotlar, sayfa numaraları ve imzalar gibi öğeleri tanıyabilir.

Aktif alan bir görüntüde silinebilen, taşınabilen veya değiştirilebilen o anda seçilmiş alandır. Bir alanı aktifleştirmek için üzerine tıklayın. Bir aktif alanın etrafındaki çerçeve kalındır ve alanı boyutunu değiştirmek için sürüklenebilen boyutlandırma kulpları vardır.

Alan bir görüntüde çerçeve içine alınmış olan ve belli bir veri türünü içeren bölümdür. OCR işlemini gerçekleştirmeden önce ABBYY FineReader, görüntünün hangi bölümlerinin hangi sırayla tanınması gerektiğini belirlemek için metni, resmi, tabloyu ve barkod alanlarını algılar.

Alan şablonu benzer görünüme sahip belgelerdeki alanların boyut ve konumları hakkında bilgi içeren bir şablondur.

Arka plan resim alanı üzerine metin basılmış bir resim içeren bir görüntü alandır.

Ayırıcılar sözcükleri ayırabilen (örn. /, \, kısa çizgi) ve kendileri sözcüklerden boşluklarla ayrılan sembollerdir.

Başa dön

B

Barkod alanı barkod içeren bir görüntü alanıdır.

Belge Açma parolası PDF belgesinin yazarı tarafından belirlenen ve yetkisiz kullanıcıların belgeyi açmalarını engelleyen bir paroladır.

Belge incelemesi bir belgenin mantıksal yapısını ve muhtelif veri türleri içeren alanları belirleme işlemidir. Belge analizi otomatik veya manuel olarak yapılabilir.

Belge türü orijinal metnin nasıl yazdırıldığını (lazer yazıcıda, daktiloda vb.) programa söyleyen bir parametredir. Lazerle yazdırılmış metinler için Otomatik, seçeneğini; daktiloyla yazılmış metinler için Daktilo, seçeneğini; fakslar için seçeneğini seçin Faks.

Belirsiz karakterler program tarafından yanlış tanınmış olabilecek karakterlerdir.

Belirsiz sözcükler bir veya birkaç belirsiz karakter içeren sözcüklerdir.

Bileşik sözcük iki veya daha fazla sözcükten oluşmuş bir kelimedir. ABBYY FineReader 'da bileşik sözcük programın kendi sözlüğünde bulamadığı ancak iki veya daha fazla sözlük kelimesiyle oluşturabildiği bir kelimedir.

Birincil form bir sözcüğün sözlükteki şeklidir (sözlük girişlerinin madde başı sözcükleri genellikle birincil şekilleriyle verilir).

Birleşik harf iki veya daha fazla yapışık karakterden oluşan bir kombinasyondur (fi, fl, ffi gibi). ABBYY FineReader 'ın bu tür karakterleri ayırması güçtür. Bunları bir tek birleşik karakter gibi ele almak OCR'nin doğruluğunu artırır.

C

Çözünürlük inç başına nokta (dpi) cinsinden ölçülen bir tarama parametresidir. 10 pt veya daha büyük yazı tipi boyutunda ayarlanan metinlerde 300 dpi çözünürlük kullanılmalıdır; daha küçük yazı tipi boyutlarındaki metinlerde (9 pt ve daha küçük) 400 - 600 dpi tercih edilebilir.

Başa dön

D

Destek kimliği lisans ve lisansın kullanıldığı bilgisayar hakkında bilgi içeren özel bir seri numarası kimliğidir. Bir Destek kimliği ek koruma sağlar ve teknik destek personeli tarafından teknik destek verilmeden önce kontrol edilir.

dpi (inç başına nokta) görüntü çözünürlüğü ölçütüdür.

E

Eğitim karakter görüntüsü ve karakterin kendisi arasında benzerlik oluşturma işlemidir. Ayrıca bakınız: Basılı belgeniz standart olmayan yazı tipleri içeriyorsa.

Etiketlenmiş PDF mantıksal parçaları, resimleri, tabloları vb. belge yapısı hakkında bilgiler içeren bir PDF belgesidir. Belge yapısı PDF etiketleri içinde şifrelenir. Bu tür etiketler içeren bir PDF dosyası, farklı ekran boyutlarına sığacak şekilde yeniden düzenlenebilir ve avuç içi aygıtlarda iyi bir şekilde görüntülenir.

Etkinleştirme ABBYY 'den kullanıcıların ürünün kopyasını belirli bir bilgisayarda tam modda kullanmasına olanak veren özel bir kod alma sürecidir.

H

Her türlü yazı tipi sistemi ön eğitim olmaksızın her türlü yazı tipinde ayarlanan karakterleri tanıyan bir tanıma sistemidir.

I

İzin parolası belgeyi oluşturan kişi tarafından belirlenir ve kullanıcılar bu parolayı girmeden PDF belgesini yazdıramaz ve düzenleyemez. Belge için bazı güvenlik ayarları seçilirse, diğer kullanıcılar yazarın belirlediği parolayı yazmadan bu ayarları değiştiremezler.

İzin verilmeyen karakterler tanınacak bir metinde hiçbir zaman karşılaşılmayacağını düşündüğünüz karakterlerdir. İzin verilmeyen karakterlerin belirtilmesi OCR 'nin hızını ve kalitesini artırır.

Başa dön

K

Kalıp ortalama uygulanmış karakter görüntüleri ile bunların adları arasındaki ilişkilendirme kümesidir. ABBYY FineReader'ı belli bir metinle eğitmeniz durumunda kalıplar oluşturulur.

Kip bir sözcüğün tüm gramer biçimlerinden oluşan gruptur.

Kısaltma ibir sözcüğün veya ifadenin kısaltılmış halidir (ör. Microsoft Disk İşletim Sistemi için MS-DOS, Birleşmiş Miller için BM vs.).

Kısayol menüsü bir alan veya belgenin başka bir bölümü gibi bir noktaya sağ tıkladığınızda beliren menüdür.

Klavye kısayolları basıldığında belirli bir eylemi başlatan tuşlar veya tuş kombinasyonlarıdır. Kısayollar, üretkenliğinizi büyük ölçüde artırabilir.

Kod sayfası karakterler ile bunların kodları arasında ilişki kuran bir tablodur. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları karakterleri kod sayfasındaki karakterlerden seçebilirler.

L

Lisans Yöneticisi Lisans Yöneticisi, ABBYY FineReader lisanslarını yönetme ve ABBYY FineReader PDF Corparate programını etkinleştirmek için kullanılan bir yardımcı programdır.

M

Metin alanı metin içeren bir görüntü alanıdır. Metin alanlarının yalnızca tek sütundan oluşan metin içermesi gerekir.

O

OCR (Optik Karakter Tanıma) bilgisayarların metinleri okuyabilmesini, resimleri, tabloları ve diğer biçimlendirme unsurlarını algılayabilmesini sağlayan bir teknolojidir.

OCR projesi ABBYY FineReader tarafından bir belgenin işlenmesi için oluşturulan bir projedir. Belge sayfalarının görüntülerini, bunların tanınan metinlerini (varsa) ve program ayarlarını içerir.

OCR projesi seçenekleriis the set of options that can be selected in the Seçenekler iletişim kutusundan seçilebilen bir seçenekler kümesidir (bu iletişim kutusunu açmak için Araçlar > Seçenekler... öğelerine tıklayın). Bu seçenekler arasında kullanıcı dilleri ve kalıpları da yer alır. OCR projesi seçenekleri kaydedilebilir ve daha sonra diğer OCR projelerinde kullanılabilir.

Otomatik görev: ABBYY FineReader PDF'ün ABBYY FineReader görevleri oluşturmanıza, kurmanıza ve çalıştırmanıza izin veren görev yönetim bileşeni.

Başa dön

P

Parlaklık bir görüntüdeki beyaz miktarını yansıtan görüntü parametresidir. Parlaklık artırıldığında görüntü "daha beyaz" hale gelir. Uygun bir parlaklık değeri belirlenmesi tanıma kalitesini arttırır. Ayrıca bakınız: Tarama ipuçları.

PDF güvenlik ayarları bir PDF belgesinin açılmasını, düzenlenmesini, kopyalanmasını veya yazdırılmasını engelleyebilen kısıtlamalardır. Bu ayarlar belge açma parolalarını, izin parolalarını ve şifreleme düzeylerini içerir.

PDF PDF (Taşınabilir Belge Formatı) yaygın bir belge biçimidir. İçerdiği metin, yazı tipleri ve grafiklerin detaylı açıklamaları sayesinde, bir PDF belgesi hangi bilgisayarda görüntülenirse görüntülensin aynı görünür.

R

Renk modu belge renklerinin korunup korunmayacağını belirler. Siyah beyaz görüntülerle daha küçük OCR projeleri oluşturulur ve bu projeler daha hızlı işlenir.

Resim alanı bir resim içeren bir görüntü alanıdır. Bu alan türü, resim olarak görüntülenmesi gereken gerçek bir resmi veya başka bir nesneyi (örn. metnin bir kısmını) içine alabilir.

S

Sayfa düzeni bir sayfadaki metin, tablolar, resimler, paragraflar ve sütunların yerleşim şeklidir. Yazı tipleri, yazı tipi boyutları, yazı tipi renkleri, metin arka planları ve metin yönü de sayfa düzeninin parçasıdır.

Seri numarası programı satın aldığınızda size verilen benzersiz bir numaradır. Etkinleştirme sırasında kullanılır.

Sürücü bir bilgisayarın çevre birimini kontrol eden bir yazılım programıdır (tarayıcı, monitör vb.).

T

Tablo alanı tablo biçiminde veriler içeren bir görüntü alanıdır. Program bu alan türünü okuduğunda, tablo oluşturmak için alanın içine dikey ve yatay ayırıcılar çizer. Bu alan çıkış metninde tablo olarak düzenlenir.

Tarama modu bir görüntünün siyah beyaz, gri veya renkli mi taranacağını belirleyen bir tarama parametresidir.

Tanıma alanı ABBYY FineReader tarafından otomatik olarak analiz edilmesi gereken bir görüntü alanıdır.

Tarayıcı görüntüleri bilgisayara girmeye yarayan bir aygıttır.

Tek aralıklı yazı tipi tüm karakterlerin eşit aralıklı olduğu (Courier New gibi) bir yazı tipidir. Tek aralıklı yazı tiplerinde daha iyi sonuç elde etmek için Seçenekler iletişim kutusundan Daktilo OCR sekmesindeki seçenekler grubundan Belge türü seçimini yapın.

Ters çevrilmiş görüntü koyu renk arka planda bastırılmış beyaz karakterlere sahip bir görüntüdür.

Başa dön

U

Unicode Unicode Konsorsiyumu (Unicode, Inc.) tarafından geliştirilen uluslararası bir metin kodlama standardıdır. Unicode standardı, neredeyse çağdaş dillerin tümünden sembollerin kodlanmasına yönelik kolay genişletilebilir 16-bitlik bir sistem sağlar. Sembollerin nasıl kodlanması gerektiğini belirtir ve kodlama sürecinde hangi algoritma ve karakter özelliklerinin kullanılması gerektiğini belirler.

Ürün Kimliği ABBYY FineReader belirli bir bilgisayarda etkinleştirilirken donanım yapılandırmasına dayalı olarak otomatik oluşturulur. Herhangi bir kişisel bilgi ya da bilgisayarınızdaki yazılımlar ya da veriler hakkında herhangi bir bilgi içermez.

Üst bilgiler ve alt bilgiler sayfa kenarlığının üstündeki veya altındaki resim veya metinlerdir. Üst bilgiler, sayfanın üstünde, alt bilgiler ise altında yer alır.

Üst bilgiler ve alt bilgiler sayfa kenarlığının üstündeki veya altındaki resim veya metinlerdir. Üst bilgiler, sayfanın üstünde, alt bilgiler ise altında yer alır.


Y

Yazı tipi efektleri bir yazı tipinin görünüşüdür (kalın, italik, altı çizili, üstü çizili, alt simge, üst simge, küçük-büyük harf vb.)

Yoksayılan karakterler sözcüklerde bulunan ancak harf olmayan her türlü karakterdir (hece karakterleri veya vurgu işaretleri gibi). Bu karakterler yazım denetimi sırasında yok sayılır.

Z

Zorunlu olmayan kısa çizgi is a hyphen (¬)  satırın sonuna gelmesi durumunda bir sözcük veya sözcük kombinasyonunun tam olarak nerede bölünmesi gerektiği belirten kısa çizgidir (¬) (örn. "otomatikbiçim", "otomatik" ve "biçim" olarak bölünmelidir).  ABBYY FineReader , sözlükteki sözcüklerde bulunan tüm kısa çizgilerin yerine zorunlu olmayan kısa çizgiler koyar.

Başa dön

12.06.2024 14:31:49

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.