CSV Ayarları

Aşağıdaki ayarlar mevcuttur:

Metin ayarları

  • Tablo dışındaki metinleri yoksay
    Sadece tabloları kaydeder ve diğer kısımları yok sayar.
  • Sayfa ayırıcı olarak sayfa sonu karakterini (#12) ekle
    Orijinal sayfa düzenini kaydeder.

Sınırlayıcı

Elde edilen CSV belgesinde veri sütunlarını ayırmak için kullanılacak karakteri belirler.

Kodlama

ABBYY FineReader kod sayfasını otomatik olarak algılar. Kod sayfasını değiştirmek için Kodlama altındaki yukarıdan açılır listeden istediğiniz kod sayfasını seçin.

Yazarlar ve anahtar sözcükler gibi belge metaverilerini koru

Belgeyi kaydettiğinizde metaverileri korur. Bu seçenek varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

Belgenin metaverilerinde değişiklikler yapmak isterseniz Metaverileri düzenle... düğmesine tıklayın, istediğiniz değişikleri yapın ve Tamam 'e tıklayın.

12.06.2024 14:31:49

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.