Program belirli karakterleri tanıyamıyorsa

ABBYY FineReader PDF metin tanıması yaparken belge dili hakkındaki verileri kullanır. Belge dili bu karakterleri içermiyor olabileceğinden, program yaygın olmayan elemanlar (kod numaraları gibi) içeren belgelerdeki bazı karakterleri tanıyamayabilir. Bu tür belgeleri tanıyabilmek için, gerekli tüm karakterleri içeren özel bir dil oluşturabilirsiniz. Ayrıca birkaç OCR dilinden oluşan gruplar oluşturabilir ve bu grupları belgeleri tanırken kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcı dili nasıl oluşturulur

 1. Seçenekler iletişim kutusunun sekmesinden ilave kaydetme seçeneklerini seçebilirsiniz (bu iletişim kutusunu açmak için Araçlar > Seçenekler...), Diller sekmesine tıklayın.
 2. 'e tıklayın. Yeni... düğmesine tıklayın.
 3. Açılan iletişim kutusundan Mevcut bir dili temel alan yeni bir dil oluştur seçeneğine tıklayın, yeni dil için bir temel olarak kullanmak istediğiniz dili seçin ve Tamam düğmesine tıklayın.
 4. Dil Özellikleri iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda:
  1. Yeni dil için bir ad yazın.
  2. Yeni Dil veya Grup iletişim kutusunda seçmiş olduğunuz dil Kaynak dil açılır listesinde görüntülenir. Bu açılır listeden farklı bir dil seçebilirsiniz.
  3. Alfabe temel dilin alfabesini içerir. Alfabeyi düzenlemek isterseniz düğmesine tıklayın.
  4. Sözlük seçenek grubu, programın metin tanırken ve sonucu kontrol ederken kullanacağı, Sözlük ile ilgili pek çok seçenek içerir:
   • Hiçbiri
    Dilin bir sözlüğü olmayacaktır.
   • Tümleşik sözlük
    Programın dahili sözlüğü kullanılacaktır.
   • Kullanıcı sözlüğü
    Görüntü bölmesinin en üstünde bulunan araç çubuğundaki Düzenle... düğmesine tıklayarak sözlük terimleri belirtebilir veya mevcut bir özel sözlüğü ya da Windows-1252 kodlamalı bir metin dosyasını içe aktarabilirsiniz (terimler boşluklarla veya alfabede bulunmayan diğer karakterlerle ayrılmalıdır).
    Kullanıcı sözlüğünden gelen sözcükler, tanınan metinde yazım denetimi yapılırken yazım hatası olarak işaretlenmez. Bunlar tamamı büyük harfle veya tamamı küçük harfle yazılmış olabileceği gibi büyük harfle de başlayabilirler.
Sözlükteki sözcük Yazım denetimi sırasında yazım hatası olarak algılanmayacak kelimeler
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
Abc aBc, abc, Abc, ABC
 • Normal ifade normal ifadeler kullanarak bir kullanıcı sözlüğü oluşturmanıza olanak tanır.
  Ayrıca bakınız: Normal ifadeler düğmesine tıklayın.
 1. Diller pek çok ilave özelliğe sahip olabilir. Bu özellikleri değiştirmek için Gelişmiş... düğmesine basarak Gelişmiş Dil Özellikleri iletişim kutusunu açın, burada şunları belirleyebilirsiniz:
  • Bir sözcüğü başlatabilecek ya da bitirebilecek karakterler
  • Sözcüklerden ayrı olarak görünen harf olmayan karakterler
  • Sözcüklerin içinde görülebilecek ancak yoksayılması gereken karakterler
  • Bu sözlük kullanılarak tanınmış metinlerde görünemeyecek olan karakterler (yasaklanmış karakterler)
  • Metin, Arap rakamları, Roma rakamları ve kısaltmalar içerebilir seçeneği
 1. Artık OCR dillerini seçerken yeni oluşturulan dili seçebilirsiniz.
  OCR dilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. OCR dilleri düğmesine tıklayın.

Kullanıcı dili varsayılan olarak OCR projesinin klasörüne kaydedilir. Ayrıca, tüm kullanıcı kalıplarını ve kullanıcı dillerini tek bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Bunu yapmak içinpen Seçenekler iletişim kutusunu açın (bu iletişim kutusunu açmak için Araçlar > Seçenekler... seçeneklerine tıklayın) OCR sekmesine tıklayın ve sonra Kalıpları ve Dilleri Kaydet... düğmesine tıklayın.

Bir dil grubu oluşturma

Belirli bir dil kombinasyonunu düzenli olarak kullanıyorsanız kendi rahatlığınız için dilleri birlikte gruplayabilirsiniz.

 1. Seçenekler iletişim kutusunun sekmesinden ilave kaydetme seçeneklerini seçebilirsiniz (bu iletişim kutusunu açmak için Araçlar > Seçenekler... seçeneklerine tıklayın) ve Diller sekmesine tıklayın.
 2. Görüntü bölmesinin en üstünde bulunan araç çubuğundaki Yeni... düğmesine tıklayın.
 3. Yeni Dil veya Grup iletişim kutusundan Yeni bir dil grubu oluştur seçimini yapın ve Tamam düğmesine tıklayın.
 4. Dil Grubu Özellikleri iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda dil grubu için bir isim belirleyin ve gruba eklemek istediğiniz dilleri seçin.
  Metninizin belirli karakterleri içermeyeceğini biliyorsanız, bu izin verilmeyen karakterleri açıkça belirtmek isteyebilirsiniz. Bu yapıldığında OCR işleminin hızı ve doğruluğu artabilir. Buı karakterleri belirlemek için Gelişmiş... Dil Grubu Özellikleri iletişim kutusundaki düğmesine tıklayın ve yasaklı karakterleri İzin verilmeyen karakterler alanına girin.
 5. İletişim kutusunu açmak için Tamam düğmesine tıklayın.

Yeni grup, ana araç çubuğu üzerindeki açılır menü listesinde çıkacaktır düğmesine tıklayın.

Varsayılan olarak, kullanıcı dili grupları OCR projesi klasörüne kaydedilir. Ayrıca, tüm kullanıcı kalıplarını ve kullanıcı dillerini tek bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Bunu yapmak içinpen Seçenekler iletişim kutusunun sekmesinden ilave kaydetme seçeneklerini seçebilirsiniz (bu iletişim kutusunu açmak için Araçlar > Seçenekler... seçeneklerine tıklayın) OCR sekmesine tıklayın ve sonra Kalıpları ve Dilleri Kaydet... düğmesine tıklayın.

İpucu. Bir dil grubunu seçmek için ana araç çubuğu üzerindeki dillerin açılır menüsünü kullanabilirsiniz.

 1. Ana araç çubuğundaki diller açılır listesinden Daha fazla dil... öğesini seçin.
 2. Dil Editörü iletişim kutusundan OCR dillerini manuel olarak belirtin seçimini yapın.
 3. İstediğiniz dilleri seçin ve Tamam düğmesine tıklayın.

17.05.2023 7:35:13

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.