Yanlış bir yazı tipi kullanıldıysa veya bazı karakterler "?" ya da "□" ile değiştirildiyse

Metin bölmesinde harfler yerine "?" ya da "□" sembollerini görüyorsanız tanınmış metni görüntülemek için seçilen yazı tiplerinin metninizde kullanılan tüm karakterleri içerdiğini kontrol edin.

Ayrıca bakınız: Gerekli yazı tipleri düğmesine tıklayın.

Tanınmış bir metnin yazı tipini, OCR işlemini tekrar çalıştırmadan değiştirmeniz mümkündür.

Kısa bir belgedeki yazı tipini değiştirmek için:

  1. Bazı karakterlerin yanlış yazı tipine sahip olduğu bir metin parçası seçin.
  2. Seçime sağ tıklayın ve kısayol menüsünden Özellikler seçimine tıklayın.
  3. Bölmesindeki Yazı Tipi açılır listesinden istediğiniz yazı tipini seçin. Metin Özellikleri bölmesinde görüntülenir. Seçilen metin parçasındaki yazı tipi yapılan seçime göre değiştirilecektir.

Stillerin kullanıldığı uzun bir belgedeki yazı tipini değiştirmek için:

  1. Menüsünden öğesine tıklayın. Araçlar > Stil Editörü... seçimlerine tıklayın.
  2. Stil Editörü İletişim kutusunda düzenlemek istediğiniz stili seçin ve yazı tipini değiştirin.
  3. Tamam 'e tıklayın. Bu stili kullanan metin parçalarındaki yazı tipi yapılan seçime göre değiştirilecektir.

Bir OCR projesi başka bir bilgisayarda tanınmış veya düzenlenmişse, belgedeki metin bilgisayarınızda yanlış görüntülenebilir. Böyle bir durumda, bu OCR projesinde kullanılan tüm yazı tiplerinin sizin bilgisayarınızda da yüklü olduğundan emin olun.

12.06.2024 14:31:49

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.