Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa inštalácie alebo používania programu ABBYY FineReader 14, na ktoré ste nenašli odpoveď v tejto Príručke správcu systému, sa obráťte na službu technickej podpory spoločnosti ABBYY alebo partnerov spoločnosti ABBYY. Kontaktné informácie nájdete v časti „Support“ (Podpora) na adrese www.abbyy.com.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.