Paigaldamise ja aktiveerimise meetodid litsentsi tüübi ja toote versiooni järgi

Iga litsentsi tüübi juurutusmeetodite kättesaadavus

Eraldiseisev Töökoha kohta Kaasnev Terminaliserver
Paigaldamine ühte arvutisse (standardne tarkvara paigaldamine) + + Ei soovitata +
Paigaldamine terminaliserverisse - - + +
Paigaldamine rohkem kui ühte arvutisse: halduslik paigalduspunkt - + + -
Paigaldamine rohkem kui ühte arvutisse: halduslik paigalduspunkt automaatse aktiveerimisega - + - -

02.11.2018 16:19:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.