Έγγραφα εφαρμογής κινητών

Μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα στην εφαρμογή κινητών FineReader PDF και να συνεχίσετε να εργάζεστε με αυτά στο FineReader PDF στον υπολογιστή σας.

Για να στείλετε ένα έγγραφο από το smartphone σας στον υπολογιστή σας, κάντε τα παρακάτω:

  1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή κινητών FineReader PDF για συσκευή iOS/Android (διαθέσιμη στο App Store και στο Google Play).
  2. Δημιουργήστε ένα έγγραφο στη συσκευή iOS/Android σας με τη χρήση της εφαρμογής κινητών FineReader PDF.
  3. Στείλτε εκείνο το έγγραφο στον υπολογιστή σας με τη χρήση της εξαγωγής προς Google Drive (FineReader).

Στη συνέχεια, για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε έγγραφα που δημιουργήθηκαν με τη χρήση εφαρμογής κινητών:

  1. Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα-πελάτη χώρου αποθήκευσης στο cloud του Google Drive στον υπολογιστή σας.
    Κατεβάστε το Google Drive για Windows από την ιστοσελίδα της Google
  2. Στην αρχική οθόνη, καθορίστε τον φάκελο FineReader στον τοπικό χώρο αποθήκευσης Google Drive κάνοντας κλικ Επιλέξτε φάκελοστην καρτέλα Εφαρμογή κινητών.
  3. Από τη λίστα των εγγράφων και φακέλων της εφαρμογής κινητών που θα εμφανιστεί, επιλέξτε το κατάλληλο έγγραφο ή φάκελο.
  4. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και αποθηκεύστε το εγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εργασία με έγγραφα που δημιουργήθηκαν με χρήση της εφαρμογής κινητών, δείτε την Ενσωμάτωση με την εφαρμογή κινητών.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.