Изисквания към папка за административна инсталация

  1. 1.2 GB свободно дисково пространство за създаване на точка за административна инсталация
  2. Достъп за четене до папката за административна инсталация (напр.\\MyFileServer\Distribs\ABBYY FineReader 14) за всички потребители, на чиито компютри ще се инсталира ABBYY FineReader.
  3. Сървърът (\\MyFileServer), на който се създава точката за административна инсталация, трябва да бъде файлов сървър с операционна система, която поддържа дълги имена на файлове.
  4. Когато използвате Active Directory® за внедряване на ABBYY FineReader 14, акаунтите на компютрите в домейна трябва да имат права за четене за папката за административна инсталация.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.