Допълнителни опции от команден ред за негласно инсталиране

/L<language code> забранява автоматичния избор на интерфейсен език и инсталира ABBYY FineReader с интерфейсния език, указан в командния ред.

Възможни стойности на language code* :

1026   Български

1028   Китайски (традиционен)

1029   Чешки

1030   Датски

1031   Немски

1032   Гръцки

1033   Английски

1034   Испански

1036   Френски

1038   Унгарски

1040   Италиански

1041   Японски

1042   Корейски

1043   Холандски

1045   Полски

1046   Португалски (Бразилия)

1049   Руски

1051   Словашки

1053   Шведски

1055   Турски

1058   Украински

1061   Естонски

1066   Виетнамски

2052   Китайски (опростен)

*Броят на наличните интерфейсни езици зависи от вида на Вашия дистрибутивен пакет.

/V"<command line>" предава конкретен команден ред директно към msiexec.exe. Вместо думите „command line“ можете да зададете следното:

/a – дава възможност за създаване на точка за административно инсталиране

INSTALLDIR="<path>" Задава пътя до папката, в която ще бъде инсталиран ABBYY FineReader 14.
EXPLORER_INTEGRATION=0 Забранява интегрирането на ABBYY FineReader 14 с Windows Explorer.
SHCTDESKTOP=0 Забранява създаването на икона на ABBYY FineReader 14 на работния плот.
SSR_AUTORUN=0 Забранява стартирането на ABBYY Screenshot Reader при стартиране на системата.
DEFAULT_PDF=1 Прави ABBYY FineReader 14 приложението по подразбиране за отваряне на *.PDF файлове.
DONT_ASK_ABOUT_DEFAULT=1 Забранява показването на диалогови прозорци на ABBYY FineReader 14, в които се задава въпрос на потребителя дали би искал да го направи приложение по подразбиране за отваряне на *.PDF файлове.
STATISTICS_ALLOWED=0 Забранява изпращането на информация за текущите настройка на ABBYY FineReader 14 до ABBYY по интернет.
CHECK_UPDATES=0 Забранява проверката за актуализации.
INSTALL_UPDATES=0 Забранява изтеглянето и инсталирането на актуализации.
MARKETING_TIPS_ALLOWED=0 Забранява показването на рекламни съобщения.
SSR=0 Забранява инсталирането на ABBYY Screenshot Reader.
HF=0 Забранява инсталирането на ABBYY Hot Folder.
COMPARATOR=0 Забранява инсталирането на ABBYY Сравняване на документи
SN=<serial number> Задава сериен номер за автоматично активиране на лиценз за място.
LIC_SERVER_NAME=<path> Задава пътя до License Server.
ADMIN_SETUP=Serial/Server

Създава точка за административно инсталиране от зададения тип:
ADMIN_SETUP=Serial

Показва диалогов прозорец, в който можете да въведете серийния номер за автоматично активиране.

ADMIN_SETUP=Server

Показва диалогов прозорец, в който можете да въведете адреса на Licensing Server.

EULA_ACCEPTED=1 Скрива показването на Лицензионното споразумение с краен потребител за ABBYY FineReader 14. Лицензионното споразумение (EULA) и Политиката за поверителност се считат за приети.

Например:

Setup.exe /qn /L1049 /v INSTALLDIR="C:\ABBYY FineReader 14" STATISTICS_ALLOWED=0

Това ще инсталира ABBYY FineReader 14 в C:\ABBYY FineReader 14. Менютата, диалоговите прозорци и другите елементи на интерфейса ще бъдат на руски език. Информация за избраните настройки на ABBYY FineReader няма да бъде изпратена към ABBYY по интернет. Наборът от налични езици за разпознаване зависи от вида на Вашия дистрибутивен пакет.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.