Čo je program ABBYY Screenshot Reader

Čo je program ABBYY Screenshot Reader

Program ABBYY Screenshot Reader je užitočná a ľahko ovládateľná aplikácia pre vytváranie snímok obrazovky dvoch typov: snímky a textu.

Funkcie programu ABBYY Screenshot Reader:

  • Vytváranie snímok obrazovky

  • Prevádzanie snímok obrazovky na text s možnosťou úpravy

  • Výhody a možnosti integrovanej technológie ABBYY OCR

Program ABBYY Screenshot Reader má priamočiare intuitívne používateľské rozhranie. Používateľ tak môže bez akýchkoľvek špeciálnych vedomostí ihneď vytvárať snímky obrazovky a rozpoznávať v nich text. Jednoducho otvorte ľubovoľné okno ľubovoľnej aplikácie a vyberte časť obrazovky počítača, ktorú chcete "odfotografovať".

4/28/2018 11:43:09 AM


Please leave your feedback about this article