Какво е ABBYY Screenshot Reader

Какво е ABBYY Screenshot Reader

ABBYY Screenshot Reader е малко и лесно за употреба приложение за прихващане на два типа снимки на екрана - изображение и текст - от която и да е област на екрана.

Функции на ABBYY Screenshot Reader:

  • Създава снимки на екрана - изображения

  • Превръща снимките на екрана в редактируем текст

  • Използва преимуществото на ABBYY OCR технологията, включена в продукта

ABBYY Screenshot Reader има прост и интуитивен интерфейс, което означава, че нямате нужда от специализирани познания, за да можете да правите снимки на екрана и да разпознавате текст в тях. Просто отворете някакъв прозорец на което и да е приложение и изберете частта от екрана на компютъра, която желаете да "фотографирате".

4/28/2018 11:43:08 AM


Please leave your feedback about this article