Vad är ABBYY Screenshot Reader?

Vad är ABBYY Screenshot Reader?

ABBYY Screenshot Reader är ett smart och lättanvänt program för två typers skärmdumpning – Bild och Text – från ett valfritt område på skärmen.

ABBYY Screenshot Reader har följande funktioner:

  • Skapa skärmdumpar

  • Omvandla skärmdumpar till redigerbar text

  • ABBYY:s OCR-teknik ingår i produkten

ABBYY Screenshot Reader har ett enkelt och intuitivt gränssnitt, så du behöver ingen specialistkunskap för att kunna ta skärmdumpar och tolka text med programmet. Öppna bara ett fönster i vilket program som helst och markera en del av skärmen som du vill "fotogragera".

4/28/2018 11:43:09 AM


Please leave your feedback about this article