Co je aplikace ABBYY Screenshot Reader?

Co je aplikace ABBYY Screenshot Reader?

Aplikace ABBYY Screenshot Reader je chytrou a snadno použitelnou aplikací pro zachycení dvou typů snímků obrazovky – Obrázků a Textu – z jakékoli oblasti na obrazovce.

Funkce aplikace ABBYY Screenshot Reader:

  • Vytváření snímků obrazovky

  • Převod snímků obrazovky na upravitelný text

  • Výhody OCR technologie společnosti ABBYY obsažené v produktu

Aplikace ABBYY Screenshot Reader má jednoduché a intuitivní rozhraní, které pro pořizování snímků obrazovky a rozeznávání jejich textu nevyžaduje žádné odborné znalosti Stačí otevřít jakékoli okno jakékoli aplikace a zvolit tu část obrazovky počítače, kterou si přejete "vyfotografovat".

4/28/2018 11:43:08 AM


Please leave your feedback about this article