Aktywacja licencji w magazynie obiektów Blob Azure

Licencja programu ABBYY FineReader PDF można przechowywać w chmurowym magazynie obiektów Blob Azure.

Ważne! W Azure można aktywować i przechowywać tylko licencje określonego typu.

Zalecenia dotyczące konfiguracji Azure

 1. Program ABBYY FineReader PDF obsługuje tylko blokowe obiekty Blobs.
  Uwaga. Więcej informacji na temat obiektów Blob Azure znajduje się w oficjalnej witrynie Microsoft.
 2. Zalecamy utworzenie osobnego konta magazynowego dla programu ABBYY FineReader PDF, aby przypadkowo nie zmienić ustawień i danych uwierzytelniających konta.
 3. Podczas aktywacji licencji serwer licencji powinien mieć dostęp do odpowiedniego magazynu obiektów Blob.

Aktywacja licencji w chmurowym magazynie obiektów Blob Azure

 1. Zainstaluj menedżera licencji programu ABBYY FineReader PDF (aby uzyskać więcej informacji, patrz Instalacja usług License Server i License Manager).
 2. Do pliku %commonprogramfiles%\ABBYY\FineReader\16\Licensing\NetworkLicenseServer.ini znajdującego się na serwerze dodaj następujące dane uwierzytelniające Azure:
  [Azure]
  account=%storage_account_name%
  key=%security_key%
  path=%path_to_blob%

  gdzie account to nazwa chmurowego magazynu obiektów Blob, key jest kluczem dostępu, a path to ścieżka do magazynu.

  Przykładowe dane uwierzytelniające z pliku NetworkLicenseServer.ini :
  [Azure]
  account=fr16licensing
  key=iD32nqhz/poQmcsFog4567nrJwxrcw0uCvxmXsM0joq9UwLN7RL5iG7SpBMFGsajxN
  path=https://fr16licensing.blob.core.windows.net

  [Licensing]
  NetworkServer=yes
 3. Uruchom ponownie usługę licencji ABBYY.Licensing.FineReader.16.0 na serwerze, na którym jest zainstalowana usług License Manager programu ABBYY FineReader PDF.
 4. Dodaj i aktywuj swoje licencji w usługdze License Manager programu ABBYY FineReader PDF.
  Po aktywacji licencji zostanie ona zsynchronizowana z kontem magazynowym i licencja zostanie skopiowana do magazynu obiektów Blob. Jeśli wystąpi błąd synchronizacji, sprawdź dzienniki w przeglądarce zdarzeń.
  Uwaga. Jeśli licencja nie zostanie skopiowana do magazynu chmurowego, sprawdź, czy serwer ma do niego dostęp oraz czy w pliku NetworkLicenseServer.ini wpisano prawidłowe dane uwierzytelniające.

Ważne! Licencje, które zostały już aktywowane, po aktualizacji klucza do konta magazynowego staną się niedostępne. Należy je ponownie aktywować.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.