Active Directory't kasutades

Microsoft Windows Serveri operatsioonisüsteemide perekond sisaldab teenust Active Directory (AD). AD tarkvara paigaldamise koostisosa rühmareegli funktsiooni saab kasutada selleks, et paigaldada tarkvara kaugühenduse kaudu ja samaaegselt mitmesse tööjaama.

Teenus Active Directory sisaldab kolme paigaldusviisi:

  1. Avalda kasutajale (ei toetata)
  2. Määra kasutajale (ei toetata)
  3. Määra arvutile

ABBYY FineReaderi saab paigaldada üksnes meetodil Määra arvutile.

Oluline!

  1. FineReaderi tööjaama paigaldamine viiakse lõpule üksnes pärast tööjaama uuesti käivitamist.
  2. Järgnev näitlikustab juurutamist Microsoft Windows Server 2012 R2 all.

02.11.2018 16:19:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.