Võrguühenduse häälestamine

 1. Võrguühenduse seadistamiseks kasuta järgmist faili.
  %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\Licensing.ini
  See fail asub arvutis, kuhu License Server on installitud.
 2. Muuda nimetatud failis soovitud parameetreid.
  • Ühenduse protokoll
   Üksikasju vt Ühenduse protokolli häälestamine.
  • Ühenduse port
   Üksikasju vt Ühenduse pordi häälestamine.

   Näide:
   [Licensing]
   ConnectionProtocolType=TCP\IP
   ConnectionEndpointName=81

   Märkus. Veendu, et tulemüür ei takista rakenduse %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe juurdepääsu määratud pordile.
 3. Kopeeri fail Licensing.ini:
  • kõigi arvutite License Manageri kausta, kuhu License Manager tuleb installida (vaikimisi installitakse License Manager kausta %programfiles%\ABBYY FineReader 14 License Server);
  • administratiivse installi kausta, kus asub FineReader.exe;
   nt \\MyFileServer\Distribs\ABBYY FineReader 14.
   Tähtis! Muudatuste jõustamiseks tuleb teenus ABBYY FineReader 14 Licensing Service taaskäivitada.
 4. Installi ABBYY FineReader tööjaamadesse.
  Üksikasjalikke juhiseid vt Mitme kasutaja jaotamise pakendi juurutamine töökohapõhiste litsentsidega
  Märkus. Kui ABBYY FineReader on tööjaamadesse juba installitud, paranda ABBYY FineReader kõigis tööjamades. Üksikasjalikke juhiseid vt Kuidas ABBYY FineReader 14 installi tööjaamades parandada?.

02.11.2018 16:19:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.