ABBYY FineReader 14 installimine tööjaamadesse

Tähtis! Enne ABBYY FineReader 14 installimist tööjaamadesse pead:

Tööjaam hangib üksiklitsentsi ja seotakse serveriga ainult juhul, kui ABBYY FineReader 14 on sinna installitud litsentside konfiguratsioonile vastavalt.

Märkus.

  1. Kui töölaud klooniti mõnest teisest masinast, pead muutma Turbeidentifikaatori (SID) väärtust enne ABBYY FineReaderi installimist, et vältida litsentsimismehhanismi tõrkeid.
  2. ABBYY FineReader nõuab, et tööjaama on installitud Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.

02.11.2018 16:19:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.