Kuidas muuta License Serverit majutava arvuti nime või teisaldada License Server teise arvutisse?

Kui juurutasid ABBYY FineReaderi kohtvõrgus ning muutsid seejärel License Serverit majutava arvuti nime või arvutis, kuhu License Server installitud on, ilmes ootamatu tõrge, tee järgmist.

 1. Eemalda License Server arvutist, kuhu see installiti.
  Märkus. Kui arvutile puudub juurdepääs, jätka punktist 2.
  1. Klõpsa Start>Control Panel (Start>Juhtpaneel) ja seejärel üksust Programs and Features (Programmid ja funktsioonid).
  2. Vali installitud programmide loendist ABBYY FineReader 14 License Server ja klõpsa käsku Remove (Eemalda).
 2. Installi License Server mõnda teise arvutisse, nt \\NewServer.
 3. Kõigis arvutites, kuhu License Manager on installitud, lisa või redigeeri parameetrit
  [Licensing]
  NetworkServerName=<COMPUTER NAME> failis
  %Program Files%\ABBYY FineReader 14 License Server\LicenseManager.ini
  Parameetri abil saab määrata selle serveri nime, millega loob ühenduse License Manager. Nt sisesta
  [Licensing]
  NetworkServerName=MyComputerName
  Tähtis! Muudatuste jõustamiseks tuleb teenus ABBYY FineReader 14 Licensing Service taaskäivitada.
 4. Lisa ja aktiveeri litsentsid ABBYY FineReader 14 License Manageris. Lisateavet vt ABBYY FineReader License Manageri spikrifailist.
 5. Mine administratiivses installipunktis ABBYY FineReader 14 kausta ja loo seal fail Licensing.ini.
  Administratiivse installi kausta tee sisestati varem administratiivse installipunkti loomise ajal. Lisateavet vt Administratiivse installipunkti loomine.
 6. Lisa loodud faili Licensing.ini parameeter NetworkServerName jaotisesse [Licensing]. See parameeter määrab serveri nime, nt
  [Licensing]
  NetworkServerName=MyComputerName
 7. Installi ABBYY FineReader uuesti tööjaama.
  Lisateavet vt ABBYY FineReader 14 installimine tööjaamadesse
 8. Luuakse fail nimega <ARVUTI NIMI>.ABBYY.LicServer. <ARVUTI NIMI> on parameetri NetworkServerName väärtus. Näiteks: MyComputerName.ABBYY.LicServer.
  Kopeeri fail <ARVUTI NIMI>.ABBYY.LicServer teistesse tööjaamadesse. Faili leiate kaustast:
  %programdata%\ABBYY\FineReader\14.00\Licenses Windows 7 või uuema kasutamisel ja kaustast.

02.11.2018 16:19:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.